Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0 - Không đạt target, học lại FREE - Có lớp Siêu cấp tốc 1 tháng (Academic/General) - Có học thử (Kèm feedback)(Copy)

· Advice

Chứng chỉ IELTS ngày càng phổ biến trong cuộc sống. Cùng với đó, các dịch vụ luyện thi IELTS cũng phát triển mạnh mẽ và rất nhiều phụ huynh cũng như học viên quan tấm đến Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0 - Không đạt target, học lại FREE - Có lớp Siêu cấp tốc 1 tháng (Academic/General) - Có học thử (Kèm feedback) Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời trong bài viết này nhé!

I. Ai nên tham gia khoá học Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE của IELTS TUTOR

  • Bạn đã thi IELTS nhưng chưa đạt band điểm mong muốn vì thiếu điểm 1 kỹ năng (cụ thể ở đây là kĩ năng IELTS READING) và cần thi lại
  • Bạn chỉ đủ kinh phí để học 1 kĩ năng (cụ thể ở đây là kĩ năng IELTS READING) và 3 kĩ năng còn lại bạn có thể tự ôn được 
  • Bạn chuẩn bị thi IELTS nhưng còn yếu 1 kỹ năng (cụ thể ở đây là kĩ năng IELTS READING) và cần cải thiện
  • Bạn muốn đào sâu kĩ năng IELTS READING 
  • Bạn muốn tìm khoá học tập trung sửa bài với giáo viên IELTS READING 8.5 1 kèm 1 online, chấm bài chi tiết đến từng dấu phẩy 
  • Bạn cần nâng band gấp IELTS READING đặc biệt với các band cao 7.0-7.5-8.0 IELTS WRITING 
  • Bạn cần nâng điểm IELTS READING gấp trong vòng 1-2-3 tháng 
  • Bạn thi IELTS GENERAL và cần học chuyên sâu về IELTS READING GENERAL 
Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE - Đảm bảo đầu ra 6.0-7.0-8.0 - Không đạt target, học lại FREE - Có lớp Siêu cấp tốc 1 tháng (Academic/General) - Có học thử (Kèm feedback)

II. So sánh khoá học 4 skills & khoá học chuyên sâu IELTS READING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí ôn luyện so với lớp IELTS thông thường (chỉ tập trung ôn luyện kĩ năng còn yếu cụ thể ở đây là IELTS READING 
  • Tập trung ôn luyện chuyên sâu tiết kiệm thời gian so với khoá học full 4 kĩ năng kéo dài ít nhất 2-3 tháng
So sánh khoá học 4 skills & khoá học chuyên sâu IELTS WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR

III. Học thử khóa Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE của IELTS TUTOR

Có gì ở khóa Gia sư IELTS WRITING 1 kèm 1 ONLINE của IELTS TUTOR

IV. Khóa Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE của IELTS TUTOR được đảm bảo đầu ra

Khóa Gia sư IELTS READING 1 kèm 1 ONLINE của IELTS TUTOR có  được  đảm  bảo  đầu  ra  không?

V. Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)

IELTS TUTOR lưu ý:

Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)
Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)
Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)
Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)
Kết quả thi IELTS READING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)
Kết quả thi IELTS WRITING của HS IELTS TUTOR như thế nào (kèm feedback)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày