Giải đề"The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000" IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)(Copy)

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Average distance in miles travelled per person per year by mode of travel

The table below gives information about changes in modes of travel in England between 1985 and 2000.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
  • The total number of miles travelled by English people using all modes of transport increased significantly between 1985 and 2000 (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: 
  • The average distance travelled per person by all modes of transport increased, with cars being the primary means of transport in both years)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ
  • The car was by far the most used form of transport in both years (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: There was a fall in the average distances for three forms of transport, namely walking, bicycle and local bus)
 • Body 1: Các số liệu tăng 
  • Số liệu tổng: 
   • In 1985, the average person travelled 3,199 miles by car, and this rose to 4,806 miles in the year 2000. 
  • Các số liệu thành phần tăng:
   • The figures for miles travelled by train, long distance bus, taxi and other modes also increased from 1985 to 2000 (nêu số liệu)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh
   • Travel by taxi saw the most significant change, with more than a threefold increase from 13 miles per person per year in 1985 to 42 miles in 2000.
 • Body 2: Các số liệu giảm 
  • In 1985, English people walked an average of 255 miles, but this figure fell by 18 miles in 2000. 
  • Bicycle use fell from 51 to 41 miles over the period shown while the biggest downward change was in the use of local buses, with average miles per person falling from 429 to 274 over the 15-year period.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "fall" tiếng anh

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE