CÁCH TÍNH ĐIỂM KÌ THI IELTS

· IELTS Advice

Bên canh hướng dẫn em rất kĩ cách phân biệt giữa Suit và Fit Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm CÁCH TÍNH ĐIỂM KÌ THI IELTS

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Kết quả thi IELTS không có phân loại đậu hay rớt, mỗi thí sinh đều có một bản Chứng nhận kết quả thi và ghi rõ tổng điểm và điểm trung bình mỗi phần kỹ năng. 
 • Bài thi IELTS có 2 dạng: Academic (Học thuật) và General Training (Tổng quát). Hai dạng sẽ có sự chênh lệch về độ khó. Do đó, thang điểm chuyển đổi mỗi dạng sẽ có sự khác nhau.
 • Thang điểm IELTS là từ 1 – 9, điểm tổng bài thi sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 
 • Điểm từng phần thi sẽ được thể hiện rõ trong bảng kết quả để mọi người dễ dàng kiểm tra.

II. Quy ước làm tròn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .25 thì sẽ được làm tròn thành .5
 • Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .75 thì sẽ được làm tròn thành 1.0
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Điểm từng phần: 7.0 (Nghe), 5.0 (Nói), 6.5 (Đọc), 6.5 (Viết). Điểm tổng IELTS = 25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5

III. Cách tính điểm IELTS 4 kĩ năng

1. IELTS LISTENING / READING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phần thi IELTS Listening và IELTS Reading đều có 40 câu hỏi. 
 • Mỗi câu trả lời đúng tương đương 1 điểm. 
 • Thang điểm của 2 bài thi này sẽ quy đổi về thang điểm IELTS chuẩn là từ 1 đến 9.

1.1. Cách tính điểm IELTS LISTENING

1.1. Cách tính điểm IELTS LISTENING

1.2. Cách tính điểm IELTS READING

1.1. Cách tính điểm IELTS LISTENING

2. IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR hướng dẫn 4 TIÊU CHÍ CHẤM THI IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các giám khảo sẽ dựa trên những tiêu chí để cho điểm từng phần.
  • Tiêu chí 1: Tính gắn kết – Kết nối giữa các câu, đoạn văn
  • Tiêu chí 2: Vốn từ vựng
  • Tiêu chí 3: Sự chính xác và da dạng về ngữ pháp
  • Tiêu chí 4: Khả năng phát âm
 • Tốc độ chỉ là một phần nhỏ trong tất cả các tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking, yếu tố quan trọng là độ dài của câu trả lời và khả năng sử dụng linh hoạt các từ nối, cụm từ liên kết,… 

3. IELTS WRITING

IELTS TUTOR hướng dẫn 4 TIÊU CHÍ CHẤM THI IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phần thi viết có 2 bài task 1 và task 2, các giám khảo sẽ dựa vào những tiêu chí sau để chấm điểm và số điểm từng phần là như nhau.
  • Tiêu chí 1: Đáp ứng yêu cầu của đề bài
  • Tiêu chí 2: Tính gắn kết – Kết nối giữa các câu, đoạn văn
  • Tiêu chí 3: Vốn từ vựng
  • Tiêu chí 4: Sự chính xác và da dạng về ngữ pháp
 • Mỗi tiêu chí sẽ chiếm 25% số điểm của toàn bài thi IELTS Writing. Giám khảo sẽ chấm điểm riêng từng tiêu chí trong bài viết, sau đó tổng trung bình cộng lại sẽ ra điểm số cuối cùng của phần thi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc