Đề thi chuyên anh Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang năm 2015 - 2016

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài "The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cung cấp thêm Đề thi chuyên anh Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang năm 2015 - 2016.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi chuyên anh Trường THPT chuyên Bắc Giang năm 2015 - 2016

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

https://www.ieltstrunghoc.com/blog/de-tieng-anh-vao-truong-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2021