Giải đề"The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 7/3/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 7/3/2024)

I. Đề bài

The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011

The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organisations from 2008 to 2011

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The financial support from Organisations  2 witnessed an increase, whereas Organisations 4 and 5 experienced a decline, and Organisation 1 & 3 maintained stability with minor fluctuations. 
  • Body 1: Viết về số liệu tăng qua các năm + số liệu giảm qua các năm 
   • Số liệu tăng 
   • Số liệu giảm 
    • Organisation 5's donations steadily decreased from roughly $1.2 billion to slightly under $0.5 billion between 2008 and 2011. 
    • Organisation 4 contributed the least, starting at around $0.7 billion in 2008, decreasing to about $0.3 billion in 2009, and further declining to nearly $0.2 billion in 2011. 
  • Body 2: Viết về số liệu lúc tăng lúc giảm 
   • Organisation 1 experienced a slight increase to about $0.9 billion in 2009, followed by a decrease of around $0.2 billion in the subsequent year, maintaining this level until the final year.
   • Beginning at the highest figure of $1.5 billion initially, Organisation 3's funding fluctuated at this level until the end, being surpassed by Organisation 2.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0