Giải đề"The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012"IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 9/11/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012"IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 9/11/2023)

I. Đề bài

The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012

The charts below give information about the world's top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year of 2012

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0