Giải đề"​The diagram gives information about the process of making pulp and paper"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 6/1/2024)(Copy)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"​The diagram gives information about the process of making pulp and paper"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 6/1/2024)

I. Đề bài

​The diagram gives information about the process of making pulp and paper

​The diagram gives information about the process of making pulp and paper

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The production of pulp from raw materials involves a sequential four-stage process before being further processed to create paper.
  • Body 1:
  • Body 2: 
   • The cleaned pulp serves as the basis for the production of rough paper and refined paper. 
    • In the case of rough paper, the pulp is shaped using a pulp former, dried in a drier, and directed into a pulp reel. Subsequently, it is cut using a pulp cutter, resulting in paper bales suitable for box production. >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi)
    • For refined paper, the pulp undergoes additional cleaning, and the doubly cleaned pulp is subjected to drying in driers. Following this, the pulp is pressed using pulp presses and paper presses, then dried and rolled into sheets. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0