Giải đề"The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 14/10/2023 & 6/4/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages."IELTS WRITING TASK 1(Giải đề thi 14/10/2023)

I. Đề bài

The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages

The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0