Có giới hạn về tuổi thi IELTS không? 

(Có nên thi IELTS quá sớm)

· Advice

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR trả lời câu hỏi Có giới hạn về độ tuổi thi IELTS không?

I. Bắt đầu học IELTS như thế nào?

II. Có giới hạn về độ tuổi thi IELTS không?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tổ chức sáng lập IELTS công bố chính thức rằng:
  • Không có giới hạn nào về độ tuổi cho các thí sinh có mong muốn tham gia bài thi này. Tuy nhiên, họ không đề xuất bài thi IELTS cho các thí sinh dưới 16 tuổi.
  • Ngoài ra, Canada hiện tại là quốc gia duy nhất đặt quy định về độ tuổi tham dự kỳ thi IELTS. Cụ thể là 14 – 64 tuổi.

III. Tại sao độ tuổi thi IELTS lại được gợi ý từ 16 tuổi trở lên?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Công bố này từ phía đơn vị tổ chức thi IELTS có thể bắt nguồn từ 2 lí do sau:
  • IELTS thường được sử dụng nhằm mục đích du học hoặc di cư (thường cho công dân từ 18 tuổi trở lên), trong khi bằng IELTS chỉ có thời hạn trong vòng 2 năm. Nếu bạn thi trước 16 tuổi, rất có thể chứng chỉ sẽ hết hạn trước thời điểm cần đến nó.
  • Người 16 tuổi trở lên thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bài thi IELTS, mà cụ thể là khả năng tiếp thu kiến thức. Điều này sẽ được phân tích chi tiết ở phần sau.

IV. Vậy nên bắt đầu học IELTS khi nào?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thi IELTS tốt nhất là từ 16 tuổi trở lên nhưng việc chuẩn bị cho IELTS phải bắt đầu sớm hơn trước đó vì IELTS không dễ gì nói thi là sẽ đạt được điểm số cao 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc