Gợi ý Speaking 1/22 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Work / Study 
 2. Accomodation
 3. Hometown
 4. Shoes >>  Trả lời câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "shoes" IELTS SPEAKING
 5. Colors >> Câu hỏi & từ vựng chỉ màu sắc (Topic Colour) IELTS SPEAKING
 6. Getting lost >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic Map / Get lost IELTS SPEAKING
 7. Handwriting >> Câu hỏi & từ vựng topic handwriting IELTS SPEAKING PART 1
 8. Public gardens and parks >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Park /Public gardens" IELTS SPEAKING
 9. Headphones >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING 
 10. App >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "APPLICATIONS - APP" IELTS SPEAKING
 11. Weather >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng topic WEATHER trong IELTS SPEAKING
 12. Science >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "science" IELTS SPEAKING 
 13. Pets and animals >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Pets - Animals" IELTS SPEAKING 
 14. Concentration >> Câu hỏi & từ vựng topic Concentration IELTS SPEAKING PART 1
 15. Math >> Câu hỏi & từ vựng topic Numbers / Math IELTS SPEAKING PART 1
 16. Tv program >> Câu hỏi & từ vựng topic TV program IELTS SPEAKING PART 1
 17. Flowers >> Câu hỏi & Từ vựng topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1
 18. Sky – Stars >> Câu hỏi & Từ vựng topic Sky and stars IELTS SPEAKING
 19. Spend time with others >> Câu hỏi & từ vựng topic Spend time with others IELTS SPEAKING PART 1
 20. Special costumes >> Câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes IELTS SPEAKING PART 1
 21. New places >> Câu hỏi & từ vựng topic New places IELTS SPEAKING PART 1
 22. Relax >> Câu hỏi part 1-2-3 & Từ vựng Topic Relax / Take a break / rest IELTS
 23. Car trip >> Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP SPEAKING PART 1-2-3
 24. Barbecue >> Câu hỏi & Từ vựng topic Barbecue trong IELTS SPEAKING
 25. Primary school >> Câu hỏi & từ vựng topic primary school IELTS SPEAKING
 26. Holidays >> Câu hỏi & Từ vựng topic Holidays IELTS SPEAKING
 27. Mirror >> Câu hỏi & từ vựng topic Mirror IELTS SPEAKING PART 1
 28. Websites >> Câu hỏi & từ vựng topic Websites/Internet IELTS SPEAKING PART 1
 29. Cinema >> Câu hỏi & từ vựng topic Cinema/ Film/ Movies IELTS SPEAKING PART 1
 30. Art >> Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic art IELTS SPEAKING
 31. Sports >> Câu hỏi thường gặp và từ vựng topic sports trong part 1 trong IELTS SPEAKING
 32. Sweet – Cake >> Câu hỏi & từ vựng topic Sweet/ Cake IELTS SPEAKING PART 1
 33. Email >> Câu hỏi & từ vựng topic Emails IELTS SPEAKING PART 1
 34. Take photos >> Câu hỏi & từ vựng topic PHOTOGRAPHY / PICTURE trong IELTS SPEAKING
 35. Dreams >> Câu hỏi & từ vựng topic Dreams IELTS SPEAKING PART 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking