Đọc kĩ câu hỏi là bước quan trọng nhất IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ vì sao Đọc kĩ câu hỏi là bước quan trọng nhất IELTS LISTENING

I. Vì sao đọc kĩ câu hỏi quan trọng IELTS LISTENING?

Điều đầu tiên làm trong khi làm bài IELTS LISTENING là ĐỌC THẬT KĨ CÂU HỎI, tức là IELTS TUTOR nhấn mạnh cần phải xác định được những điều sau đây:

  • Xem câu hỏi đề cho NO MORE THAN TWO WORDS HAY NO MORE THAN ONE WORDS
    • IELTS TUTOR lưu ý: Nếu đề cho NO MORE THAN TWO WORDS, tức là các từ phải điền CHẮC CHẮN phải có ít nhất 1 answer là có 2 CHỮ, nếu không thì nó đã cho NO MORE THAN 1 WORD rồi. Đó cũng là cái hint để tụi em đoán.
  • Đọc THẬT KĨ câu hỏi của bài, xác định cho ra TỪ LOẠI ( từ cần điền là danh từ, động từ hay tính từ ) để khi vào nghe thí sinh sẽ bắt được ngay & luôn từ đó, điền vào
  • Nếu từ cần điền có khả năng là NOUN, thì IELTS TUTOR khuyên phải xem nó có thể có s hay không, nếu trước câu hỏi có a, thì biết là NOUN cần điền không có s, nếu không thì khả năng có s là cao, lúc đó khi nghe phải chú ý xem có hơi gió hay không!
  • Trong dạng Multiple choice, phải đọc kĩ đề, kể cả 4 đáp án đề cho, kiểu các em phải nắm được là ý cái câu hỏi nó là cái gì để khi nghe băng là em bắt được liền, rồi mới đuổi nghe kịp được.
    • IELTS TUTOR lưu ý: Còn nếu không hiểu câu hỏi của multiple choice nói gì là sẽ bay như 1 cơn gió, do nguyên nhân là băng chạy tới mà không hiểu đề

II. Cách Đọc câu hỏi IELTS LISTENING

IELTS TUTOR hướng dẫn Đọc câu hỏi IELTS LISTENING

III. Lỗi "không đọc kĩ & phân tích câu hỏi" IELTS Listening

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE