Nên linh động đổi ngày thi IELTS SPEAKING

· Advice

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Nên linh động đổi ngày thi IELTS SPEAKING

I. Kiến thức liên quan

II. Nên linh động đổi ngày thi IELTS SPEAKING

1. Có thể đổi ngày thi IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Việc lựa chọn ngày thi IELTS SPEAKING là hoàn toàn có khả năng, nên các bạn nhớ sử dụng quyền này của mìn