Phân tích đề"The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh giới thiệu kĩ TOP 7 KHÓA HỌC IELTS ONLINE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHẤT, ​hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000" IELTS WRITING

I. Đề bài

Task 1: The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 1: The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

Phân tích đề"The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000" IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong bài này có thể phân bố 2 đoạn  thân  bài  thành  như  sau (bus, raill, total số  liệu  lớn  hơn  nổi  bật  gom  vào  một  nhóm):
  • Overall: nêu  total  & đặc  điểm  nổi  bật :
   • With the exception of bicycle and motorbike, travelling in total increased. 
   • Bus and rail were the two most popular types of transport in the 10-year period.
  • Body  1: bus  + rail  & total  
   • In 1990, the total passenger kilometers started at 100 billion kilometers and climbed to over 110 billion kilometers in 2000.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

   • Bus and rail travel accounted for the largest distance achieved, at 45 and 40 billion kilometers respectively in 1990.

   • Both experienced a moderate rise to approximately 50 billion kilometers in the next 10 years.

  • Body  2: bicycle  + motorbike  + air  
 • Ngoài ra cũng có cách phân bố bố cục khác (những  category  tăng  vào 1 nhóm, giảm  vào  1 nhóm)
Phân tích đề"The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000" IELTS WRITING
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0