Giải đề"The table and chart below show the time spent at leisure and household activities in Britain" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/12/2023) - Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Giải đề"The table and chart below show the time spent at leisure and household activities in Britain" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/12/2023)

I. Đề bài

The table and chart below show the time spent at leisure and household activities in Britain. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table and chart below show the time spent at leisure and household activities in Britain

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Paraphrase đề bài (compare how much time males and females spend on various household activities every day with the recreational activities in Britain) đặc biệt để ý CÁCH PARAPHRASE TỪ "SPEND" TRONG TIẾNG ANH
 • Chú ý biểu đồ hoàn toàn không có năm nên nếu dùng từ vựng chỉ sự tăng trưởng như line graph sẽ sai 
 • Đối với dạng mixed, cách dễ nhất là mỗi đoạn thân bài viết cho một biểu đồ có thể kết cấu như sau:
  • Overall: chọn các ý sau:  
   • Men dành nhiều thời gian hơn cho leisure activities, ngoại trừ reading & women dành nhiều thời gian hơn cho household activities ngoại trừ repair (except for repair work, women do more household work than men)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"household"tiếng anh
   • With regard to leisure activities, both genders spend almost similar time on all the three given activities, with TV, video and radio being the most popular and sports taking away the least of the leisure time
  • Body 1: Viết table trong đó chú ý các điểm sau: 
   • Tv, video, radio áp đảo so với các category khác (nêu số liệu)
   • Reading đặc biệt nữ dành nhiều thời gian hơn nam (so sánh số liệu nam - nữ)
  • Body 2: Viết bar trong đó chú ý các điểm sau: 
   • Cooking and washing đối với nữ áp đảo hoàn toàn so với category khác (so sánh số liệu nam - nữ) (women spend about 75 minutes on cooking and washing, which is more than double the time spent by men on the same activity)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "house" tiếng anh
   • Shopping & clothes washing and ironing số liệu ở nữ giới tương tự nhau (so sánh số liệu nam - nữ) (Shopping and doing the laundry are other two most important activities for housewives, which take 35 and 30 minutes per day respectively, whereas men are unwilling to do these chores, nêu số liệu nam)
   • Đặc biệt, repair nam dành nhiều thời gian hơn (nêu số liệu) (Men spend approximately 19 minutes per day on repair work, which is surprisingly more than double the time spent by women on the same work)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0