Phân tích "The population of New Zealand between 2011 and 2012​" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 24/9/2022)(1/10/2022 computer-based & 2/3/2024)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The population of New Zealand between 2011 and 2012​" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 8/10/2022 computer-based)

I. Đề bài

The population of New Zealand between 2011 and 2012.

The population of New Zealand between 2011 and 2012

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: while the figures for those aged under 40 decreased, there was an increase in figures for those aged 40 and over. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
  • Body 1: VIẾT VỀ CÁC SỐ LIỆU TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG
   • All ages:
   • 40-64
    • The number of people aged 65+ saw the biggest increase, rising 4% from 573,946 to 596,903.
   • 65+
    • The number of people aged 40-64 years old increased by 0.6%, increasing from 1,331,907 to 1,339,898.
  • Body 2: VIẾT VỀ CÁC SỐ LIỆU GIẢM 
   • Under 15
   • 15-39: 
    • Though decreasing by 0.2%, those aged 15-39 made up the largest portion of the population in both years, at 1,577,256 and 1,574,102 respectively. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0