Speaking 3/21 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR

I. Hiểu về những topic sẽ gặp trong PART 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

II. Các topic cần đặc biệt lưu ý Part 1

 1. Work / study
 2. Accomodation
 3. Hometown
 4. The area you live in 
 5. Special costumes >> Câu hỏi & Từ vựng topic Special costumes
 6. Flowers >> câu hỏi & từ vựng topic flowers IELTS TUTOR lưu ý là topic Flower này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã có làm qua rồi nên cố gắng mở lại và ôn luyện nhé 
 7. Advertisement >> Câu hỏi & từ vựng topic ADVERTISEMENT
 8. Relax >> Câu hỏi & Từ vựng Topic Relax / Take a break / rest
 9. Car trip  >> Câu hỏi & Từ vựng topic CAR TRIP
 10. Environmental protection >> Câu hỏi & Từ vựng topic ENVIRONMENTAL PROTECTION
 11. Primary school >> Câu hỏi & từ vựng topic primary school
 12. Sky and stars >> Câu hỏi & Từ vựng topic Sky and stars
 13. Wallet >> Câu hỏi & Từ vựng topic Wallet (Money)
 14. Wild animal  >> Câu hỏi & Từ vựng topic Wild animal
 15. Holidays >> Câu hỏi & Từ vựng topic Holidays
 16. Festival >> Câu hỏi & từ vựng topic FESTIVAL
 17. Shoes >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "shoes" IELTS SPEAKING 
 18. Handwriting >> Câu hỏi & từ vựng topic handwriting IELTS SPEAKING PART 1
 19. Headphones >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Headphones" IELTS SPEAKING 
 20. Science  >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "science" IELTS SPEAKING 
 21. Public gardens - Parks   >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Park /Public gardens" IELTS SPEAKING
 22. Pets - Animals   >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "Pets - Animals" IELTS SPEAKING 
 23. Concentration >> Câu hỏi & từ vựng topic Concentration IELTS SPEAKING
 24. Getting lost >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic Map / Get lost IELTS SPEAKING
 25. Weather >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic WEATHER
 26. Colours >> câu hỏi & từ vựng chỉ màu sắc (Topic Colour)
 27. App  >> Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "APPLICATIONS - APP" IELTS SPEAKING
 28. Math  >> Câu hỏi & từ vựng topic Numbers / Math IELTS SPEAKING
 29. Weekend

III. Các topic chắc chắn sẽ gặp part 1

Nếu đã đọc kĩ link hướng dẫn ở mục 1, sẽ nắm kĩ các topic nào là chắc chắn sẽ gặp

 • Đó là 3 topic có highlight đỏ

IV. Cách soạn các topic còn lại part 1

IELTS TUTOR hướng dẫn tổng quan:

 • Nhìn qua thì sẽ thấy có rất nhiều topics có khả năng nên để tối ưu cho việc chuẩn bị, mình không nên soạn vẹt tất cả topic mà nên gom lại những bộ đề tương tự nhau để soạn cho hợp lí nhé
  • 1. Work / study

  • 2. accommodation

  • 3. Hometown (3 topic này thì phải học rất là kĩ rồi nên cố gắng soạn riêng ra nhé, riêng các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm rất kĩ 3 topics này rồi nên mở ra ôn tập lại) & topic "The area you live in" cũng sẽ giống topic này

  • Nhóm topic 4: Special costumes - Shoes - Wallet

  • Nhóm topic 5: Flowers - Public gardens - Parks

  • Nhóm topic 6: Advertisement

  • Nhóm topic 7: Car trip

  • Nhóm topic 8: Relax - Holidays - Festival - Weekend

  • Nhóm topic 9: Environmental protection

  • Nhóm topic 10: Primary school

  • Nhóm topic 11: Sky and stars - Science

  • Nhóm topic 12: Getting lost

  • Nhóm topic 13: Wild animal - Pets & Animals

  • Nhóm topic 14: Handwriting

  • Nhóm topic 15: Headphones

  • Nhóm topic 16: Concentration

  • Nhóm topic 17: Weather

  • Nhóm topic 18: Colours

  • Nhóm topic 19: App

  • Nhóm topic 20: Math

Như vậy là thay vì soạn 27 topic thì chỉ cần soạn tầm 19 topic cho Part 1 là ổn

V. Nắm vững về 2 dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

IELTS TUTOR lưu ý:

VI. Bài tập

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé
  • List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn
  • Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

1. Các topic cần brainstorm

Bao gồm 14 topic sau đây:

 1. Topic Shoes >> Brainstorm câu hỏi: Do you prefer fashionable shoes or comfortable ones?
 2. Parks >> How have parks changed today compared to the time when you were a kid? 
 3. Advertisement >>What kinds of advertisements do you watch?
 4. Car trip >>Do you like to sit in the front or back when travelling by car?
 5. Environmental protection >> How can we protect the environment?
 6. Primary school>> What did you like to do the most when you were in primary school?
 7. Science>> What kinds of interesting things have you done with science?
 8. Getting lost>> Have you ever helped someone who got lost?
 9. Handwriting >>Can we tell someone’s personality from his or her handwriting?
 10. Headphones >> In what occasions will you not use headphones?
 11. Concentration >> Is it difficult for your to stay focused on something?
 12. Weather>>What kind of weather do you like most? 
 13. Colours>>Is there any colour that have special meaning in your country?
 14. App>>What kinds of apps are you usually interested in? 
 15. Math>>What is your favourite number? 

2. Mẫu

  Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic concentration
   • List 3 từ:
    • distractions: những thứ xao nhãng
     • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
    • stay focused: tập trung
     • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
    • repetitive: lặp đi lặp lại
     • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
   • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
    • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
     • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
      • Main idea: Social networking sites such as Facebook, Instagram or Youtube drive me to distraction 
      • Supporting idea: Notifications from these sites distract me from staying focused 
      • Example: When I concentrate on studying IELTS on youtube , I usually get neglected by a great number of ads 

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

  Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking