10 Điều nên làm 3 ngày trước khi thi IELTS

· Advice

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Trước ngày thi IELTS 3 ngày nên làm gì?

1. Ôn lại sổ tay từ vựng (các kĩ năng)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thời điểm trước ngày thi còn vài ngày là thời điểm vàng để đọc lại các bài sổ tay từ vựng theo từng topic mình đã làm
  • Việc ôn lại sổ tay từ vựng sẽ giúp ghi nhớ rất sâu những từ vựng theo từng topic để vào phòng thi vào topic nào những từ đó sẽ hiện ra 

2. Xem lại self assessment (các kĩ năng)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giáo viên có sửa kĩ và comment self assessment, thời điểm này xem lại self assessment các kĩ năng là cực kì cần thiết 
  • Một cách để tổng hợp lại kiến thức, quên chỗ nào mình có thể xem lại hướng dẫn để tô đậm kiến thức đó trước khi vào phòng thi 

3. Xem lại các bài brainstorm, xác định dạng đề & bài ôn tập đã được sửa kĩ (Writing&Speaking)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây cũng là thời điểm vàng để xem lại các bài brainstorm, ôn tập & các bài xác định dạng đề vì các bài đó mang tính tổng quát và ôn tập nhé 

4. Xem lại cách làm từng dạng đề (các kĩ năng)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong self assessment các kĩ năng có ghi sẵn cách làm từng dạng đề mỗi kĩ năng nên ôn lại nhé

5. Xem lại các bài sửa đã được sửa

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lúc này có thể xem lại các bài sửa mình đã được giáo viên sửa kĩ, chỗ nào chưa hiểu nhanh chóng hỏi giáo viên
  • Xem lại bài ôn lúc này sẽ giúp nhớ các ý & lỗi sai mình đã sai để vào thi không sai nữa nhé như bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã ôn lại các bài sửa và kết quả mĩ mãn  

6. Tổng kết xem còn câu hỏi nào thắc mắc hỏi giáo viên giải đáp trước khi thi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong lúc ôn lại sổ tay từ vựng, self assessment hay xem lại bài sửa hoặc mình còn bất kì lấn cấn chỗ nào, hãy nhanh chóng hỏi lại giáo viên để giải đáp trước khi thi

7. Xem lại cách ghi Answer sheet

8. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để đi thi

IELTS TUTOR hướng dẫn Mang gì khi đi thi IELTS?

9. Chuẩn bị tâm lý kĩ càng (không run)

10. Xem lại địa chỉ thi & tìm đường đến địa chỉ thi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Việc này cực kì quan trọng cần xem kĩ lại địa chỉ & nơi tổ chức thi để 100% chắc chắn là mình sẽ đến địa điểm thi sớm hơn 30 phút - 1 tiếng nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc