Cách dùng từ Hạn Định Tiếng Anh (Determiners)

· Grammar

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức "Tất tần tật" về COLLOCATION trong tiếng anhHướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR cung cấp thêm bài chia sẻ kiến thức về Từ hạn định trong Tiếng Anh nhé

I. Trật tự của từ hạn định trước danh từ (Ordering determiners)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong trật tự của  hạn  định  từ  (determiner) sẽ  bao  gồm  từ  chỉ  định  (pre-determiner), từ  hạn định (central  determiner) và  post - determiner  (thành  tố  hậu  hạn  định) như  vậy  cần  nắm  rõ  trật  tự  sẽ  dễ  dàng  phân  biệt  chúng  và  tránh  dùng  sai  như  IELTS  TUTOR  đã  hướng  dẫn  

II. Định nghĩa từ hạn định

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Determiners là word form của determine tức là chỉ định, vậy nhớ cho dễ hiểu từ hạn định (determiners) tức là từ dùng để chỉ định làm rõ nghĩa hơn cho danh từ 
 • Từ hạn định là từ đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ, dùng để giới hạn và xác định, giúp làm rõ nghĩa cho các sự vật, sự việc, con người đang được đề cập đến trong câu.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ hạn định đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are five members in my family (IELTS TUTOR giải thích: Có 5 thành viên trong gia đình tôi).
 • She wants to live in the village (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy muốn sống ở vùng quê).
 • I want to buy this book (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn mua cuốn sách này).

III. Chức năng và vị trí của từ hạn định trong câu

1. Từ hạn định đóng vai trò gì trong câu?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ hạn định luôn luôn nằm trong một cụm danh từ.
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have two big green apples
 • My best friend at school helped me with my homework

2. Lưu ý về những từ hạn định và đại từ có dạng giống nhau

Trong tiếng anh có một số từ hạn định và đại từ có dạng giống hệt nhau

IELTS TUTOR xét ví dụ: all, many, some, this, that,...

Sự khác nhau giữa từ hạn định và đại từ giống nhau:

 • Theo sau từ hạn định phải có một danh từ: danh từ không nhất thiết ở ngay sau từ hạn định, có thể cách một vài từ
 • Đại từ đứng một mình, theo sau đại từ không có danh từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many young people drink coffee every day -> many là từ hạn định vì nó bổ nghĩa cho danh từ people
 • Many drink coffee every day -> many là đại từ vì nó đứng một mình

3. Quy tắc dùng từ hạn định

Đối với danh từ đếm được:

 • Danh từ số ít: bắt buộc phải có ít nhất 1 từ hạn định đứng trước nó
 • Danh từ số nhiều: không bắt buộc phải có từ hạn định

Đối với danh từ không đếm được: không bắt buộc phải có từ hạn định

IV. Phân loại từ hạn định

Phân loại từ hạn định
Phân loại từ hạn định

1. Số từ và số thứ tự (cardinal and ordinal numbers)

1.1. Định nghĩa

Là những từ được dùng để chỉ số lượng và thứ tự, vị trí của các sự vật, con người được đề cập đến trong câu.

Gồm số đếm và số thứ tự:

 • Số đếm: one, two, three,….
 • Số thứ tự: first, second, third,…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 600 foreigners visit Vietnam every day 
 • Today is the twelfth of July 
 • The second person standing in this row is a Korean student 

1.2. Các số đếm và số thứ tự có trong tiếng Anh

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

2. Mạo từ (articles)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mạo từ là Từ hạn định phổ biến nhất, đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó đang nói đến một đối tượng xác định hay không xác định.
 • Gồm 3 từ: a, an, the
 • Mạo từ được chia thành 2 loại: Mạo từ xác định và không xác định.

2.1. Mạo từ không xác định: a/an (một)

Định nghĩa và cách sử dụng: 

 • Được sử dụng trước những danh từ đếm được ở dạng thức số ít , nhắc đến một đối tượng chưa được xác định rõ ràng hoặc chưa được nhắc đến bao giờ
 • “An” được sử dụng khi danh từ hoặc tính từ (bổ nghĩa cho danh từ) đứng liền sau nó được bắt đầu bằng một âm nguyên âm, là các âm u, e, o, a, i trong cách phiên âm của từ (người học cần tránh sự nhầm lẫn với các ký tự nguyên âm trong chữ viết)
 • “A” sẽ được sử dụng cho các trường hợp còn lại, khi đứng trước một từ bắt đầu bằng âm phụ âm.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mạo từ không xác định không được dùng cho các danh từ không đếm được hay danh từ đếm được ở dạng số nhiều.
 • Từ “university”, mặc dù được bắt đầu bằng ký tự chữ viết nguyên âm “u”, tuy nhiên xét về phiên âm lại bắt đầu bằng phụ âm “j”, do vậy từ này sẽ đi với mạo từ “a”

 IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m living in a house. (Tôi đang sống trong một căn nhà)
 • She eats an apple for breakfast every day. (Tôi ăn một quả táo cho bữa sáng mỗi ngày)
 • He saw a beautiful car this morning. (Anh ấy đã nhìn thấy một chiếc xe hơi đẹp vào sáng nay)
 • My friend has an interesting book about Vietnamese history. (Anh ấy có một cuốn sách thú vị về lịch sử Việt Nam)
 • The police are looking for a young woman who stole a valuable ring (Cảnh sát đang tìm kiếm một người phụ nữ mà đã đánh cắp một chiếc nhẫn có giá trị vào ngày hôm qua)

2.2. Mạo từ xác định: the

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng trước các danh từ nói chung nhầm chỉ đối tượng mà người nói cho rằng người nghe đã biết đến,
 • Chỉ các đối tượng đã được xác định cụ thể về đặc điểm, tính chất hay đã được đề cập đến trước đó, và cũng có thể là những khái niệm phổ thông mọi người đều biết.

2.2.1. Trước danh từ được cho là duy nhất

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The sun rises in the east and sets in the west.(Mặt trời mọc phía đông và lặn phía tây)
 • Everyone should protect the environment (Tất cả mọi người nên bảo vệ môi trường)
 • People can communicate with their friends and relatives through the (Mọi người có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của mình thông qua mạng internet.)

2.2.2. Với hình thức so sánh nhất

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

2.2.3. Với các danh từ chỉ người, vật, sự vật được nhắc đến trong bối cảnh cụ thể, cả người nói và người nghe đều thấy hoặc biết đến.

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

2.2.4. Trước danh từ mà người nói đã đề cập đến trước đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I met a girl at a shopping mall yesterday. The girl wore a dress which was really beautiful.

2.2.5. Trước tính từ chỉ một nhóm đối tượng mang đặc điểm của tính từ đó

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Many famous people are raising funds to build new houses for the (Nhiều người nổi tiếng đang gây quỹ để xây nhà mới cho người nghèo.)
 • Social networking sites are now very popular among the (Các trang mạng xã hội hiện nay đang rất phổ biến trong giới trẻ.)

2.2.6. Trước các nhạc cụ âm nhạc nói chung

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m learning to play the (Tôi đang học chơi đàn piano)
 • Jean plays the guitar and her brother plays the (Jean chơi guitar và anh trai cô ấy chơi kèn trumpet.)

2.2.7. Các trường hợp đặc biệt dùng mạo từ THE

 • Trước các (cụm) danh từ riêng ở dạng có số nhiều hoặc trong thành phần có các danh từ chung (như Kingdom, Republic, States, Federation, Union, …)

IELTS TUTOR xét ví dụ: The Republic of Korea, The United Kingdom, The United States, The European Union, …

The Netherlands, The Philippines,…

 • Trong tên các tờ báo

IELTS TUTOR xét ví dụ: The Times, The Washington Post, The New York Times,…

 • Tên các tòa nhà, công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

IELTS TUTOR xét ví dụ: The Empire State Building, The Taj Mahal, The Mona Lisa,…

 • Tên các dãy núi, quần đảo, cụm hồ, đại dương,…

IELTS TUTOR xét ví dụ: the Himalayas, the Atlantic (Ocean), the Amazon, the Rocky Mountains, The Great Lakes, …

 • Trước họ trong tên riêng để chỉ một gia đình, dòng họ

IELTS TUTOR xét ví dụ: The Obamas, The Smiths, The Jacksons,…

 • Trước các số thứ tự
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
 • Trước một danh từ ở dạng thức số ít nhầm chỉ nhóm người, loài vật, nhóm vật thể nói chung
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

IELTS TUTOR hướng dẫn Mạo từ THE trong tiếng anh

2.2.8. Các trường hợp không thường dùng mạo từ “the”

Trước một bữa ăn (breakfast, lunch, dinner, dessert,…)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We usually have lunch at 12pm. (Chúng tôi thường ăn trưa lúc 12 giờ)
 • After dinner, we’ll pay Mr. Munson a visit. (Sau bữa tối chúng ta sẽ ghé thăm ông Munson).

Trước tên một ngôn ngữ (English, France, Korean, Japanese,…)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have learned English for 5 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 5 năm rồi)
 • We found French really hard to learn (Chúng tôi thấy tiếng Pháp thật sự khó học).

Trước một môn thể thao (football, volleyball, tennis, badminton,…)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My friends and I often play volleyball in the afternoon. (bạn tôi và tôi thường chơi bóng chuyền vào buổi chiều)
 • Badminton and football are his favorite sports. (Cầu lông và bóng đá là những môn thể thao yêu thích của anh ấy)

Trước các tên riêng, danh từ riêng.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Taylor swift is a famous singer. (Taylor Swift là một ca sĩ nổi tiếng)
 • I visited Italy two years ago. (Tôi viếng thăm nước Ý 2 năm trước)
 • Paris is the capital city of France. (Pa-ri là thủ đô nước Pháp)

3. Lượng từ (quantifiers)

Lượng từ là các từ dùng để định lượng danh từ, hay nói cách khác là đưa ra thông tin về số lượng ít hay nhiều của sự vật, con người được đề cập.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I will buy some vegetables to make salad. (Tôi sẽ mua một ít rau để là salad)
 • I often drink a little milk every morning. (Tôi thường uống một ít sữa vào mỗi buổi sáng)
Lượng từ (quantifiers)

3.1. Lượng từ dùng cho danh từ đếm được

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

3.2. Lượng từ dùng cho danh từ không đếm được

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

3.3. Lượng từ có thể dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

3.4. Một số cặp/nhóm từ hạn định dễ gây nhầm lẫn

3.4.1. Some và Any

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Any được dùng trong các câu phủ định và nghi vấn. 
 • Some thường được dùng trong câu khăng định

IELTS TUTOR xét ví dụ:

TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

3.4.2. Few và a few/ little và a little

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với danh từ đếm được, “a few” được dùng với ý nghĩa gần giống như “some” (không nhiều, một vài) còn “few” trên thực tế diễn đạt nghĩa phủ định và có thể được dịch là “hầu như không có”.
 • Tương tự đối với danh từ không đếm được, “a little” mang nghĩa “một chút”, “một ít” (không nhiều) và “a little”, mặt khác, diễn đạt nghĩa phủ định và cũng có thể được dịch là “hầu như không có”.
TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

3.4.3. All và all of/ most và most of/ few và few of

Từ hạn định được sử dụng ngay trước các danh từ nói chung và chưa xác định

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All fish used in sushi are raw. (tất cả cá được sử dụng trong món sushi đều là cá sống)
 • Most wolves are aggressive. (hầu hết các con sói đều hung hăng)
 • Few clothes at this store are cheap. (Có rất ít quần áo giá rẻ ở cửa hàng này)

Tuy nhiên, giới từ “of” cần phải được thêm vào sau các từ hạn định khi đi cùng với đại từ (all of us, most of them, all of you,..) và trước các danh từ trong câu đã được xác định hoặc thuộc 1 nhóm cụ thể như dưới đây

 • Các danh từ xác định có mạo từ “the”: All of the students, most of the books,
 • Các danh từ theo sau tính từ sở hữu (my, her, his, their…): All of my money, most of her time,…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I spent all of my time this afternoon watching movies. (Chiều nay tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để xem phim.)
 • All of the students in my class passed the final examination. (Tất cả các học sinh trong lớp của tôi đều vượt qua kỳ kiểm tra cuối kỳ.)
 • I have 3 close friends. All of them don’t like playing soccer. (Tôi có 3 người bạn thân. Tất cả họ đều không thích chơi bóng đá.)

3.4.4. Much, many, a lot of/lots of/ plenty of: nhiều

broken image

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I do not have much money. (Tôi không có nhiều tiền.)
 • Have you got many friends? (Anh có nhiều bạn bè không?)
 • We spent a lot of money. (Chúng tôi đã tiêu nhiều tiền.)
 • He has a lot of friends. (Anh ta có rất nhiều bạn.)

3.4.5. Both/ Both of (cả hai), Neither/ Neither of (cả hai không), Either/ Either of (một trong hai): dùng với 2 người, 2 vật

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Both restaurants are very good. (Cả 2 nhà hàng này đều rất ngon.)
 • Neither restaurant is expensive. (Không có nhà hàng nào đắt cả.)
 • We can go to either restaurant. (Chúng ta có thể đến một trong hai nhà hàng.) 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Both of, Neither of, Either of + the/these/those/my/his/... + danh từ số nhiều

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Both of these restaurants are very good. (Cả 2 nhà hàng này đều rất ngon.)
 • Neither of the restaurants is expensive. (Không có nhà hàng nào đắt cả.)
 • We can go to either of those restaurants. (Chúng ta có thể đến một trong hai nhà hàng.)

3.4.6. Each, every

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are 44 students in my class. Each student comes from different place. (Có 44 học sinh trong lớp tôi. Mỗi người đến từ một nơi khác nhau.)
 • Carol loves readings. She has read every book in the library. (Carol thích đọc sách. Cô ấy đã đọc mọi quyển sách trong thư viện.)
 • Everybody looks tired today. (Hôm nay mọi người đều có vẻ mệt.)

3.4.7. All/All of (tất cả), No/None of (không), Most/Most of (hầu hết)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All cars have wheels. (Tất cả xe hơi đều có bánh xe.)
 • Most people like Tom but some don’t. (Hầu hết mọi người đều thích Tom nhưng có một vài người không.)
 • I have got no money. (Tôi không có tiền.) 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • All of/ Most of + the/ these/those/my/her/ ....+ danh từ số nhiều
 • None of + the/this/that/these/those/… + danh từ số nhiều/danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All of the people at the party were very friendly. (Tất cả mọi người ở bữa tiệc đều rất thân thiện.)
 • Most of my friends live in London. (Hầu hết các bạn của tôi đều sống ở Luân Đôn.)
 • None of this money is mine. (Không có đồng nào trong số tiền này là của tôi.)

4. Từ hạn định chỉ định (demonstrative determiners)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Từ hạn định chỉ định chỉ ra khoảng cách là xa hay gần giữa vị trí người nói và đối tượng đang được nhắc đến
  • Có 4 từ hạn định chỉ định trong tiếng Anh đó là This, That, These, Those
  • Cách sử dụng từ từng phụ thuộc và số lượng đối tượng đang đề cập là nhiều hay ít và khoảng cách giữa đối tượng với người nói là gần hay xa.
  TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The traffic in that area is terrible. (Giao thông ở khu vực đó rất tệ)
  • That hotel was closed a few days ago. (Khách sạn đó đã bị đóng cửa một vài ngày trước).
  • These letters were sent to me yesterday. (Những lá thư này được gửi cho tôi ngày hôm qua)
  • Only staff members can use these (Chỉ có nhân viên mới được sử dụng những khu vực này)

  5. Từ hạn định sở hữu (possessive determiners)

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là tính từ sở hữu, là những từ chỉ tình trạng sở hữu và ai là người sở hữu đối tượng đang được đề cập đến.
   • 7 hạn định sở hữu được sử dụng trong tiếng Anh gồm có my, your, his, her, its, our, their
   TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH
   TỪ HẠN ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

   6. Từ hạn định nghi vấn (interrogative determiners)

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Sử dụng trong câu hỏi để yêu cầu thông tin cụ thể về một con người, sự vật hay sự việc nào đó.
    • Có hai từ hạn định nghi vấn trong tiếng Anh đó là whichwhat.

    6.1. WHAT

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • What được dùng trong câu hỏi để hỏi thông tin cụ thể về một đối tượng gì đó nói chung.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • What subjects do you like? (Môn học nào bạn yêu thích?)
    • What food did you eat yesterday? (Bạn đã ăn gì hôm qua?)
    • What instruments can you play? (Bạn có thể chơi môn thể thao nào?)
    • What job does she do? (Cô ấy làm công việc gì?)

    Trong các ví dụ trên, “what” đứng trước danh từ (không đếm được hoặc đếm được) và đây đều là các danh từ chung chưa được xác định cụ thể.

    6.2. WHICH

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • which được dùng trong câu hỏi khi người hỏi muốn biết thông tin cụ thể về một đối tượng đã được xác định, hoặc đối tượng nằm trong một nhóm tập hợp đã được cố định sẵn bởi người hỏi.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Here are my books. 
    • Which book do you like? (Tôi có 3 cuốn sách. Bạn thích cuốn sách nào)
    • I have three beautiful dresses. Which dress do you want to borrow? (Tôi có 3 cái đầm đẹp. Bạn muốn mượn cái nào?)
    • Which seafood do you want to eat tonight? (Bạn muốn ăn loại hải sản nào tối nay?)

    7. Từ hạn định chỉ Sự khác biệt:

    Có 3 từ hạn định chỉ sự khác biệt: another, other và the other.

    1. Another:

    • Dùng để chỉ một cái gì đó khác, hoặc thêm vào cái đã nói đến trước đó
    • Dùng với danh từ số ít

    IELTS TUTOR xét ví dụ: 

    • Would you like another cup of coffee? → thêm 1 cốc cà phê nữa
    • Another reason to reject his offer is…. → thêm 1 lý do nữa là…

    2. Other:

    IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dùng để chỉ một cái gì đó khác hẳn với cái đã nói đến trước đó
     • Dùng với danh từ số nhiều

     IELTS TUTOR xét ví dụ: 

     • I have no other ideas. → ý kiến khác
     • There are other jobs you could try. → công việc khác

     3. The other:

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dùng để chỉ đến (những) cái còn lại trong (những) cái đã nói đến trước đó
     • Dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều

     IELTS TUTOR xét ví dụ: 

     • I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → những cuốn còn lại trong series
     • Where is the other box of candy? → hộp kẹo còn lại

     V. Cách dùng các từ hạn định determiners

     1. Phân nhóm từ hạn định

     Từ hạn định gồm 2 nhóm chính: nhóm A và nhóm B

     1.1. Đại từ Nhóm A: 

     Gồm 3 loại từ hạn định chính là:

     • Mạo từ (articles): a/an, the
     • Tính từ sở hữu (possessives): my, his, their, its, our, her, one's, whose...
     • Đại từ chỉ định (demonstratives): this, that, those, these

     Đặc điểm của từ hạn định nhóm A:

     • Giúp xác định xem danh từ được nhắc đến đã được người nghe/người nói biết đến hay chưa, người/vật mà người nói đang nhắc đến là người/vật nào, và liệu người nói đang nói đến người/vật chung chung hay cụ thể nào... 
     • Không thể đặt 2 từ hạn định trong cùng nhóm A với nhau. 

     IELTS TUTOR xét ví dụ:  có thể nói a friend (1 người bạn), my friend (bạn tôi), hay this friend (người bạn này)... nhưng không thể nói the my friend, the this friend, this my friend, hay my this friend

     • Để dùng cả tính từ sở hữu với a/an hoặc với đại từ chỉ định, chúng ta phải dùng cấu trúc a/this... of mine/yours...

     IELTS TUTOR xét ví dụ: She's a friend of mine. (Cô ấy là 1 người bạn của tôi.) - KHÔNG DÙNG: She's a my friend.

     • Các danh từ với sở hữu cách ('s) có thể dùng như 1 từ hạn định

     IELTS TUTOR xét ví dụ: như Britain's weather (thời tiết ở Anh).

     1.2. Đại từ Nhóm B gồm lượng từ, các từ nghi vấn...

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Những từ phổ biến thuộc nhóm B là : some, any, no, each, every, either, neither, much, many, more, most, (a) little, less, least, (a) few, fewer, fewest, enough, several, all, both, half, what, whatever, which, whichever
     • Một số từ thuộc nhóm B dùng với danh từ số ít ( như each), 1 số dùng với danh từ số nhiều (như many), một số đi với danh từ không đếm được (như much) và 1 số có thể đi với nhiều loại danh từ (như which).
     • Có thể đặt 2 từ cùng thuộc nhóm B cùng nhau, miễn là hợp nghĩa.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • We meet every few days. (Cứ cách vài ngày chúng tôi lại gặp nhau.)
     • Have you got any more coffee? (Cậu có còn chút cà phê nào nữa không?)

     2. Cách dùng từ hạn định: 

     2.1. Khi nhóm B + nhóm A

     Các từ thuộc nhóm B có thể đứng trực tiếp trước danh từ mà không cần of.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Have you got any sugar? - KHÔNG DÙNG: Have you got any of sugar?
     • Most people agree with us. - KHÔNG DÙNG: Most of people agree with us.

     Nếu chúng ta muốn dùng 1 từ thuộc nhóm B trước danh từ mà đã có từ thuộc nhóm A thì ta phải dùng thêm of.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • some people (vài người) -> some of the people (một vài người)
     • which friend (người bạn nào) -> which of your friends? (người nào trong số những người bạn của bạn)
     • each child (mỗi đứa trẻ) -> each of my children (mỗi đứa con tôi)
     • most shops (hầu hết các cửa hàng) -> most of the shops (hầu hết những cửa hàng đó)
     • neither door (không cánh cửa nào) -> neither of these doors (không cánh cửa nào trong số 2 cánh cửa này)

     Một số từ hạn định thuộc nhóm B + of có thể đứng trực tiếp trước danh từ mà không cần từ thuộc nhóm A trong 1 số trường hợp, như khi danh từ là tên riêng chỉ địa danh, hoặc danh từ không đếm được mà chỉ toàn bộ lĩnh vực, hoạt động nào đó.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Most of Walkes was without electricity last night. (Gần như cả xứ Wales bị mất điện vào tối qua.)
     • Much of philosophy is concerned with questions that have no answers. (Phần lớn ngành triết học quan tâm đến những nghi vấn mà vẫn chưa có lời giải đáp.)

     2.2. Nhóm B + of + đại từ (pronoun)

      Các từ hạn định thuộc nhóm B có thể đi với of khi đứng trước đại từ.

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

     •  neither of them (không ai trong số 2 người họ)
     •  which of us ( ai trong số chúng ta)
     •  most of you (phần lớn các bạn)

      2.3. No và none, every và every one

      No every thường không dùng trước of, thay vào đó chúng ta dùng none và every one.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • no friends (không người bạn nào)
     • none of my friends ( không ai trong số những người bạn của tôi)
     • every blouse : mỗi chiếc áo
     • every one of these blouses (mỗi chiếc áo trong số những chiếc áo này)

     2.4. All (of), both (of), half (of)

      Có thể lược bỏ of sau all, both half khi đứng trước danh từ (nhưng không được lược bỏ of khi all, both, half đứng trước đại từ).

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     •  all (of) his ideas (tất cả những ý kiến của anh ta)
     •  both (of) my parents (cả bố và mẹ tôi)
     •  half (of) her income (nửa số thu nhập của cô ấy)
     •  all of us (tất cả chúng ta) nhưng không dùng all us

     Lưu ý : khi each, every, either neither đứng trực tiếp trước danh từ mà không có of, thì những danh từ này phải ở dạng số ít.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     •  each tree (mỗi cái cây)
     •  each of the trees (mỗi cái cây)
     •  neither partners (không ai trong số các đối tác)
     • neither of the partners  (không ai trong số các đối tác)

     2.5. Nhóm A + nhóm B

     Một số từ hạn định thuộc nhóm B có thể được dùng sau một số từ thuộc nhóm A. Các từ phổ biến là many, most, little, least, và few.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • his many friends (nhiều người bạn của anh ta)
     • these few poems (một vài bài thơ này)
     • the least time (thời gian tối thiểu)
     • the most money (phần lớn khoản tiền)
     • a little time (1 chút thời gian)
     • a few questions (1 vài câu hỏi)

     2.6. Các từ hạn định khác

     Có một số từ hạn định khác ngoài các từ thuộc nhóm A và B như other, such, what (trong câu cảm thán), only và số từ.

     Other, only và số từ thì thường đứng sau các từ thuộc nhóm A; such và what đứng trước mạo từ a/an.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • my other sister (người chị khác của tôi)
     • such a nice day (thật là một ngày đẹp trời)
     • the only possibility (khả năng duy nhất)
     • the three bears (ba chú gấu đó)
     • what a pity (thật đáng tiếc)

     Other và such có thể đứng sau các từ thuộc nhóm B.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • many other problems (nhiều vấn đề khác nữa)
     • most such requests (hầu hết những yêu cầu như thế)

     2.7. Các trường hợp từ hạn định không có danh từ phía sau

     Danh từ đứng sau các từ hạn định thường được lược bỏ khi nghĩa câu đã rõ ràng.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Do you know Orwell's books? ~ I haven't read any. (Cậu có biết các tác phẩm của Orwell không? ~ Tớ chưa đọc bất kỳ cuốn nào cả.)
     • Have we got any tomotoes? ~ A few. (Chúng ta còn quả cà chua nào không? ~ Còn 1 vài quả đấy.)
     • Which chair do you want? ~This will do. (Bạn muốn ngồi ghế nào? ~ Ghế này đi.)

     Các từ hạn định đôi khi cũng được dùng một mình mà không có danh từ phía sau khi đề cập đến mọi người nói chung. Trường hợp này thường được dùng trong văn phong trang trọng.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Many are called but few are chose. (Nhiều người được gọi tên nhưng chỉ vài người được chọn.)
     • Some say one thing, some say another. (Một vài người nói thế này, một vài người lại nói thế khác.)
     • (Khi khai mạc hội thảo) : All (are) welcomed. (Chào mừng tất cả mọi người.)
     • Các tính từ sở hữu thì được chuyển sang đại từ sở hữu khi lược bỏ danh từ như mine, yours, hers, ours, theirs.
     • That's my coat. (Đó là áo khoác của tớ.)
     • That's mine. (Của tớ đấy.)
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing

     >> IELTS Intensive Speaking

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     >> IELTS General

     >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE