Cách đọc Dạng thập phân (Decimal numbers) tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn cách đọc Dạng thập phân (Decimal numbers) trong tiếng anh

1. Cách đọc các số chứa dấu “.” trước

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số 0 trước dấu “.” có thể được đọc là Zero /ˈzɪərəʊ/ hoặc Oh /əʊ/ hoặc Naught /nɔːt/
 • Số 0 sau dấu “.” thường được đọc là Oh
 • Numbers before the decimal point are said normally: one, two, ten, thirteen, twenty-four, two hundred, etc. After the point, we say each number by itself; we don't say hundred, thousand, etc., e.g. 1.23, we say one point two three.

 • Dấu “.” là point /pɔɪnt/
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • 0.1: Naught point one
   • 0.01: Naught point oh one
   • 3.123: Three point one two three
   • 6.009: Six point zero zero nine
   • 0.002 naught point oh oh two
    2.123 two point one two three

    41.005 forty-one point oh oh five

2. Cách đọc các số có %

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Kí hiệu % được đọc là per cent >> IELTS TUTOR đã phân biệt percent và percentage khác nhau rồi nhé!
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • 20%: twenty per cent
   • 30.7%: thirty point seven per cent
   • 26% twenty-six per cent
   • 7.02% seven point oh two per cent

   • 0.51% naught point five one per cent

3. Cách đọc các phần số (Fraction)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phân số được tạo thành từ hai thành phần phía trên dấu gạch (tử số) và phía dưới dấu gạch(mẫu số), trong đó IELTS TUTOR lưu ý
  • Tử số được đọc như số đếm, mẫu số đọc như số thứ tự.
   • 1/2 – one-half
   • 1/3 – one-third
   • 2/3 – two-thirds
   • 1/4 – one-fourth, one-quarter
   • 4/5 – four-fifths
   • 99/100 – ninety-nine one hundredths, ninety-nine hundredths
 • IELTS TUTOR lưu ý: 
  • ½ ~ a half /hɑːf/, ¼ ~ a quarter /ˈk(w)ɔːtə/
 • Có thể đọc phân số với cách đọc như sau:
  • 1/2 – one over two
  • 1/3 – one over three
  • 2/3 – two over three
  • 1/4 – one over four
  • 4/5 – four over five
  • 99/100 – ninety-nine over one hundred

4. Nhầm lẫn Dấu ngăn cách đơn vị số giữa Tiếng Anh & tiếng Việt

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR liệu viết 0.8 hay 0,8 là đúng trong tiếng anh nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE