CÁCH VIẾT DẠNG "OPINION ESSAY"IELTS WRITING TASK 2(Copy)

Dạng Opinion essay chiếm đến 70% tỷ lệ ra thi của IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh CÁCH VIẾT DẠNG OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng Opinion Essay là 1 trong 7 dạng đề thường được ra thi trong IELTS WRITING TASK 2
 • Đây là dạng sẽ xuất hiện đến 70% trong các đề thi IELTS và gần như 2/3 sĩ tử IELTS sẽ sai Task Response dạng Opinion Essay trong IELTS Writing Task 2, nên thí sinh cố gắng học hành thật nghiêm túc ở dạng đề này
 • Sau đây là cách nhận diện dạng đề, cùng ví dụ được phân tích cụ thể của dạng đề Opinion Essay, từ đó có thể phân biệt dạng này với 6 dạng đề còn lại trong IELTS Writing

2. Ví dụ về dạng opinion essay

IELTS TUTOR lưu ý:

3. Cách viết dạng opinion essay

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng OPINION ESSAY có 3 cách viết: 
  • Cách 1: totally agree

  • Cách 2: totally disagree

  • Cách 3: vừa đồng ý, vừa không đồng ý, tức là quan điểm không rõ ràng, ba phải

 • Chỉ dùng CÁCH 1 & 2 khi target 7.0 trở xuống, vì cách 3 quan điểm ba rất dễ viết sai, vì nếu còn yếu về lập luận khi viết cách này nguy cơ sai là rất cao

4. Bố cục dạng opinion essay

4.1. "HOÀN TOÀN/TOTALLY" ĐỒNG Ý (HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mở bài:
  • Nêu chủ đề của bài viết
  • Nêu quan điểm của bản thân (đồng ý hoặc là không đồng ý) hoàn toàn
 • Thân bài: 
  • Body 1: “First reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của mình là đúng
  • Body 2: “Second reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của mình là đúng
 • Kết luận: 
  • Nhắc lại quan điểm của bản thân (chú ý paraphrase lại toàn bộ câu 2 ở phần mở bài )

4.2. ĐỒNG Ý "MỘT PHẦN" (Partly)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mở bài:
   • Nêu chủ đề của bài viết
   • Nêu quan điểm của bạn là đồng ý một phần
  • Thân bài: 
   • Body 1: Một mặt, bạn đồng ý vì...
   • Body 2: Mặt khác, bạn không đồng ý vì....
  • Kết luận: nhắc lại quan điểm của bạn là đồng ý một phần

  5. Phân tích đề mẫu dạng opinion essay

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có 3 cách viết như đã phân tích ở trên sẽ là như thế này:
   • Cách 1a: Totally agree: Tức là thí sinh hoàn toàn ủng hộ quan điểm đề cho là GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES
   • Cách 1b: Totally disagree: Tức là thí sinh hoàn toàn KHÔNG hộ quan điểm đề cho là GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES ===> tức là quan điểm của thí sinh là KHÔNG NÊN CẤM FOOD INDUSTRIES NHƯ DRUG, ALCOHOL & TOBACCO luôn!
   • Cách 2: PARTLY AGREE/DISAGREE  thí sinh ủng hộ cả 2, vừa thấy cái CẤM nó cũng đúng, mà cái không cấm nó cũng đúng ===> bởi vì bố cục không rõ ràng nên dẫn đến là rất dễ sai như IELTS TUTOR đã có nhấn mạnh ở trên

  6. 3 dạng đề thường gặp opinion essay

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0