Văn phong Formal & Informal trong IELTS WRITING(Copy)

· Writing

I. FORMAL & INFORMAL TRONG TIẾNG ANH

1. Sự khác nhau giữa Formal & Informal

1.1. informal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng trong hội thoại hằng ngày 
 • Dùng khi take note điều gì không quan trọng, ví dụ như gửi tin nhắn cho bạn bè 
 • Các từ thường gặp trong informal styles: 
  • Dude
  • Freaking 
  • Nope
  • Awesome
  • Chill out 
  • Sell like crazy 
 • Phrasal Verb 
 • Idioms 
 • Các cụm thường được phát ân ngắn như:
  • Whassup?

Cùng xét một vài ví dụ trong ngữ cảnh informal với IELTS TUTOR:

Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

1.2. Formal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng khi viết thư, dùng trong văn viết
 • Câu cú thường phức tạp, academic. 
  • IELTS TUTOR lưu ý: IELTS WRITING sẽ được xếp trong văn formal nhé 
 • Dùng các từ phức tạp như: nevertheless, disclose, sizable
 • Không dùng idiom và phrasal verb trong văn informal 

1.3. Sự khác nhau formal & informal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Contractions (viết tắt)
  • Informal: It won’t turn on.
  • Formal: The device will not turn on.
 • Phrasal Verbs (không dùng phrasal verb trong văn formal)
  • Informal: I don’t want to drop out of school.
  • Formal: I have no intention of leaving the school.

IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb trong tiếng anh

 • Slang (không dùng tiếng lóng trong văn formal)
  • Informal: Imma go hit him up.
  • Formal: I am going to contact him.
 • Collocations (dùng collocation trong formal)
  • Informal: My business is going bankrupt.
  • Formal: My business has now officially ceased to trade.
 • Acronyms (không dùng viết tắt trong văn formal)
  • Informal: I will send the files asap.
  • Formal: I will send the files as soon as I can.
 • First-Person Pronouns (hạn chế dùng đại từ nhân xưng trong formal writing)
  • Informal: I think my study is very useful.
  • Formal: The researcher is certain that the research conducted serves a lot of purposes.

2. Dùng từ phân biệt informal & formal

2.1. Từ vựng theo thứ tự A-Z

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.2. Động từ informal & formal

2.2.1. Động từ thường

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.2.2. Phrasal verb chuyển sang verb formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.3.Trạng từ informal & formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.4. Model verb informal & formal

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Informal:
  • Can 
 • Formal:
  • Could 
  • May
  • Would 

2.5. Cụm & câu informal & formal

Tổng hợp những từ ngữ Formal và dạng Informal thường dùng của nó trong tiếng anh

2.6. Các từ khác

Bên những cụm từ rất thường gặp này về informal và formal mà IELTS TUTOR đã list ở trên có thể tham khảo Tổng hợp từ vựng formal & informal thường gặp

II. FORMAL & INFORMAL TRONG IELTS WRITING

1. Văn phong IELTS WRITING

2. Văn phong viết thư (letter) IELTS WRITING GENERAL TRAINING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • LETTER trong IELTS WRITING TASK 1 sẽ dùng trong ngữ cảnh FORMAL nên lưu ý sử dụng các câu cú cho chuẩn xác, tránh dùng quá informal nhé (kể cả viết cho bạn bè, cũng không nên viết informal). 
Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

III. TỪ ĐIỂN TRA TỪ INFORMAL

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE