Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "stress" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

 • The Magic Number
  • Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adult in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by government with support from Plan Vietnam, an international children’s development orginasation.
  • By 2014, the helpline had receive over 1.5 million calls from children and adult nationwide. Sixty-nine percent of the calls came form children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationship and friendship , and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children , or children who were suffering from violence, traflicking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.
  • A member of Child Helpline International, Magic Number aim to create favorable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice , or know of someone who does, just dial 18001567

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Số Điện Thoại Thần Kỳ
  • Số Điện Thoại Thần Kỳ 18001567 là một dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh niên tại Việt Nam. Đường dây nóng này được thành lập vào năm 2004 bởi chính phủ với sự hỗ trợ từ Plan Việt Nam, một tổ chức phát triển trẻ em quốc tế.
  • Đến năm 2014, đường dây nóng này đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các cuộc gọi của trẻ em thuộc độ tuổi từ 11-14 và 15-18. Các cuộc gọi chủ yếu là câu hỏi về mối quan hệ gia đình và tình bạn, và vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích, bị bỏ rơi hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn lậu hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây nóng này thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong hoạt động của nó bằng cách đưa trẻ em tham gia làm người truyền thông và người đưa ra quyết định.
  • Là thành viên của Child Helpline International, Số Điện Thoại Thần Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc lời khuyên, hoặc biết ai đó cần, chỉ cần gọi số 18001567.
Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài : Unit 3: Teen Stress and Pressure - Skills (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)