Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

II.Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. It’s never easy to break a bad_______ (IELTS TUTOR giải thích: Thật là không dễ để loại bỏ một______ xấu)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. His bold ______ shocked everybody present (IELTS TUTOR giải thích: ____ trơ trẽn của anh ấy đã làm bất ngờ những người hiện diện)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. It runs as a ______ in Vietnam that elderly grandparents and parents are taken care of by their children until they die. (IELTS TUTOR giải thích: Có xu thế như là _____ ở Việt Nam rằng ông bà lớn tuổi và cha mẹ được chăm sóc bởi các con cháu đến khi họ qua đời)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. It was his ______ to take a nap after lunch(IELTS TUTOR giải thích: Nghỉ trưa sau giờ trưa đã là một ____ của anh ấy)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Using blackboard and chalk as the only teaching aid is still a common _____ in most developing countries. ( IELTS TUTOR giải thích: Việc sử dụng bảng đen và phấn như là một giáp cụ vẫn là _____ trong hầu hết các nước đang phát triển)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. He could be fired for his rude _____ toward the VIP guests.(IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy có thể bị đuổi việc về ______ thô bạo của anh ấy hướng đến những vị khách quan trọng)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)