Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)

1. The hotel is beautifully ______ in a quiet sport near the river.(IELTS TUTOR giải thích: Khách sạn thì ______ một cách xa hoa ở một khu thể thao yên tĩnh gần sông)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. It is a quiet fishing village with a _______ harbour ( IELTS TUTOR giải thích: Đây là một làng chài yên tĩnh với một cảng biển _______)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. The original size of the Forbidden City is _______- it’s hard to believe.( IELTS TUTOR giải thích: Kích thước ban đầu của Tử cấm thành thì_______- Thật khó mà tin được)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. This book is about _______ feature of Viet Nam. (IELTS TUTOR giải thích: Cuốn sách này là về đặc điểm _____ của Việt Nam)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Ha Noi is the _______ centre of our country ( IELTS TUTOR giải thích: Hà Nội là trung tâm ______ của quốc gia)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 2 ( SGK lớp 9 môn Anh)