Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • I like a hotel in a beautiful setting of landscaped gardens

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • The Imperial Citadel of Thang Long is a complex that consist of royal palaces and monuments

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • This structure has been standing since the 15th century

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • The government must take measure to preserve historical sites in the area

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • There is a growing recognition that protecting natural wonders has finacial benefits as well as cultural importance
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - A Closer Look-Bài tâp 3 ( SGK lớp 9 môn Anh)