Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Duc district, Ha Noi. It a vast complex of Buddhist temples and shrines, including Den Trinh ( Presentation Shrine) and Thien Tru ( Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The center of this complex is the Perfume Temple, also called Chua Trong (Inner Temple) , located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was bulit on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chùa Hương là một địa điểm tôn giáo cũng như một điểm tham quan tuyệt vời tại Việt Nam. Nó nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một khu lăng thiêng lớn gồm các đền và chùa Phật giáo, bao gồm Đền Trình và Chùa Thiên Trù, nằm trên dãy núi đá vôi Hương Tích. Trung tâm của khu lăng thiêng này là Chùa Hương, còn được gọi là Chùa Trong, nằm trong hang Hương Tích. Cho rằng ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại vị trí hiện tại của Chùa Thiên Trù vào thế kỷ 15, trong thời kỳ của vua Lê Thánh Tông. Trong suốt những năm qua, một số công trình trong khu lăng thiêng này đã được khôi phục hoặc thay thế do đã xuống cấp. 

Many Vietnamese works of liturature, bath old and modern have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous painting. Its beauty has been used as a theme of manu famous songs and a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival ( from the middle of January to the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from over Viet Nam

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, từ cổ đến hiện đại, đã đặt Perfume Pagoda làm trung tâm. Nó cũng đã là nền tảng cho nhiều bức tranh nổi tiếng. Vẻ đẹp của nó đã được sử dụng làm chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và là đề tài trong thơ ca. Hiện nay, trong lễ hội của nó (từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 âm lịch), Chùa Hương thu hút số lượng lớn du khách từ khắp Việt Nam.
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Skills-Bài tâp 1 ( SGK lớp 9 môn Anh)