Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)

1. The new leisure _______ includes a swimming pool, a sauna, and a gym ( IELTS TUTOR giải thích: ______ giải trí mới bao gồm một hồ bơi, phòng xông hơi, và một phòng tập thể hình)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. There are _______ in place to reduce the damage to man-made wonders(IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều _______ được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho các kỳ quan do con người tạo ra.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Hoi An town gained UNESCO’s ______ as a WORLD HERITAGE SITE in 1999 (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố Hội An đã đạt được _____ của UNESCO như là di sản thế giới năm 1999)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. The pagoda is located in a rural ______ (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi chùa được tọa lạc ở môt ______ nông thôn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. The _____ has been restored over the years (IELTS TUTOR giải thích: ____ đã cải tạo nhiều năm)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 5 Wonder of Viet Nam - Looking Back - Bài tập 3-( SGK lớp 9 môn Anh)