Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1)..........site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people like going to.

In my town, the park is a(an) 2………… because many people love spending time there. Old people do (3) .......... and walk in the park. Children play games these while their parents sit and talk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Bình market. It’s a(n)4……….. market with a lot of things to see. I love to go there to buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourist also like this market because they can experience the (5)………… of Vietnamese people, and buy woven cloth and other (6)………… as sourvenir

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số người nói rằng một địa điểm hấp dẫn là một nơi nổi tiếng với phong cảnh đẹp hoặc một di tích  lịch sử nổi tiếng. Tôi không nghĩ rằng nó phải bị giới hạn như vậy. Theo ý kiến của tôi, một địa điểm hấp dẫn chỉ là nơi mà mọi người thích đến. Ở thị trấn của tôi, công viên là một  điểm thu hút vì nhiều người thích dành thời gian ở đó. Những người già tập  thể dục và đi bộ trong công viên. Trẻ em chơi trò chơi trong khi cha mẹ của họ ngồi và trò chuyện với nhau. Một địa điểm hấp dẫn khác ở thị trấn của tôi là chợ Hoa Bình. Đó là một chợ  truyền thống với rất nhiều thứ để xem. Tôi thích đến đó để mua đồ ăn và quần áo, và quan sát những người khác mua bán. Du khách nước ngoài cũng thích chợ này vì họ có thể trải nghiệm  văn hóa của người Việt và mua vải dệt và các  sản phẩm thủ công khác làm kỷ niệm.
Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)