Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2(SGK lớp 9 Môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2 (SGK lớp 9 Môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "stress" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2(SGK lớp 9 Môn Anh)

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt .............. Now that she has done well in the exam she is feeling much more............( IELTS TUTOR giải thích: Thu đã học rất chăm chỉ cho kỳ thi thi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy............... Bây giờ cô ấy đã hoàn thành kỳ thi tốt và cô ấy cảm thấy ..............)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. My mother is a strong person. She stays ............... even in the worst situation.( IELTS TUTOR giải thích: Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy ............... ngay cả trong trường hợp tệ nhất)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. Linh is feeling a bit .............. about her study. She’s falled the exam once again! ( IELTS TUTOR giải thích: Linh đang cảm thấy một chút.............lo lắng về việc học của mình. Cô ấy lại thất bại trong kỳ thi một lần nữa)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to be more.......... ( IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ rằng diễn thuyết trong lớp là một ý tưởng hay nếu bạn muốn........

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. Emma is feeling so.............. with her fashionable new hairstyle( IELTS TUTOR giải thích: Emma đang cảm thấy rất ......... với kiểu tóc mới mang tính thời trang của cô ây)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Phuc, Nick, and Amelie feel………..They want to help Mai but donn’t know wat they can do for her. ( IELTS TUTOR giải thích: Phuc, Nick và Amelie cảm thấy .......... Họ muốn giúp mai nhưng không biết phải làm gì cho cô ấy

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2(SGK lớp 9 Môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2(SGK lớp 9 Môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 3: Teen Stress and Pressure - Getting started: She's been a bit tense lately - Bài tập 2(SGK lớp 9 Môn Anh)