Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Last week we had a memorable trip to a new(1)……….. on the outskirts of the city. We were all (2)……….. the trip. There are lots of wild animals, and they are locked after carefully. Each species is kept in one big compound and the animals look healthy. After we(3) ………… round the animal zone, we gathered on a big lawn at the back of the zoo. Therefore we played some (4) ……. games and sang song. Then we had a delicious(5) ………. prepared by Nga and Phuong. In the afternoon, we walked to (6) ……….. nearby . There is a big collection of handicraft made by different (7) ……….. villages. I’m sure that the zoo will be our new place of (8)………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuần trước chúng mình có một chuyến đi đang nhớ đến sở thú ở ngoại ô thành phố. Chúng mình đã mong đợi chuyến đi này. Có rất nhiều loài thú hoang giả, và chúng được chắm sóc rất cẩn thận. Mỗi loài được nuôi trong một khu vực rộng lớn và các con vật trông rất khỏe mạnh. Sau đó chúng mình tìm xung quanh khu động vật, chúng mình đã tụ tập trên một bãi cỏ lớn trước sở thú. Sau đó chúng mình chơi một vài trò chơi tập thể và hát với nhau. Tiếp đến chúng mình có một bữa trưa ngon miệng được chuẩn bị bởi Nga và Phương. Vào buổi chiều , chúng mình đi bộ đến viện bảo tàng gần đó. Có một bộ sưu tập lớp đồ mỹ nghệ được làm bởi các ngôi làng khác nhau. Mình chắc là sở thú sẽ là một địa điểm thú vị với của chúng mình
Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)