Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới: Unit 1: Local environment - Closer look - Bài tập 4 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic HANDICRAFT IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1.The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.( IELTS TUTOR giải thích: Nghệ nhân làm tượng bằng cách đổ kim loại đồng nóng chảy vào khuôn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

2. I’m decorating a cloth picture with a pattern of stitches , using coloured threads ( IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang trang trí một bức tranh trên vải bằng các đường may, sử dụng các sợi chỉ màu.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

3. They made baskets by crossing strips bamboo across, over , and under each other ( IELTS TUTOR giải thích: Họ đang tạo ra những cái rỗ bằng cách đang những thanh tre vào nhau , lê xuống và ở phía dưới vào nhau)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

4. My mum made this sweater for me from wool thread by using two bamboo needle.( IELTS TUTOR giải thích: Mẹ tôi dệt cho tôi một chiếc áo len từ vải len bằng hai cây kim chỉ bằng tre)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

5. He made this flower by cutting into the surface of the wood ( IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã làm bông hoa này bằng cách cắt vào bề mặt của gỗ.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

6. I took some clay and used may hands to make it into a bowl shape (IELTS TUTOR giải thích:Tôi đã lấy một ít đất sét và dùng tay để tạo hình thành hình dạng của một cái bát.)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn viết lại câu trên như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 1: Local environment - Looking back - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)