Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)

Father: This is a present for you, son.

Nguyen: a kite! How cool! Thank you, dad.

Father: I made it for you, just like your grandfather used to make one for me

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Cha : Đây là một món quà cho con , con trai.
 • Nguyen: một con diều! Thật là tuyệt vời! Cảm ơn cha nhiều
 • Cha: Cha tự làm nó cho con, giống như ông từ làm một cái tượng tựng cho cha

Nguyen: Is it a family tradition ?

Father: Yes, for generation.

Nguyen: I love it. So when you were a kid, what did you use to do for entertainment?

Father: Oh, it was all very simple back then. We did’nt have television or the internet. A mobile movie team used to come once every two months, and everyone from the village would be there. The children were always early, trying to get a place near the screen.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nguyen: Đó có phải là truyền thống gia đình không cha?
 • Cha: Đúng rồi con nhé, cho từng thế hệ.
 • Nguyen: Con rất thích nó. Vậy khi cha còn nhỏ, cha thường làm gì cho sự giải trí?
 • Cha: Oh, Việc giải trí rất đơn giản vào thời đó. Cha mẹ không có TV hay internet đâu. Một đội chiếu phim lưu động thường hay đến mỗi 2 tháng, và cả làng sẽ tụ tập ở đó. Bọn trẻ thời của ba đến rất sớm, cố găng có được vị trí gần màn hình nhất.

Nguyen: I suppose it was a special occasion, isn’t it?

Father: Sure

Nguyen: I wish there were movie teams like that now

Father: Yeah, it was a lot of fun.

Nguyen: Then how did you get to know about the world outside?

Father: We had the radio; actually, only weathy people did. The whole village used to listen to the news programm through a loudspeaker.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Nguyen: Con nghĩ rằng đây đã là một dịp đặc biệt phải không cha?
 • Cha: Đúng rồi
 • Nguyen: Con ước rằng các đội chiếu phim lưu động vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
 • Cha: Đúng rồi, các đội chiếu phim này chứa rất nhiều niềm vui
 • Nguyen: Làm sao mà cha biết về thế giới bên ngoài?
 • Cha: Ba mẹ có radio; thật ra chỉ những nhà có điều kiện mới có. Cả làng thường nghe chương trình thời sự qua loa phường.

Nguyen: Wow, I can't imagine that.

Father: I know. The world ‘s changed a lot, son. It’s much easier now.

Nguyen : Do you miss the past , dad

Father: I suppose I do. Sometimes I wish I could go back to that time

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Nguyen: Con không thể tưởng tượng được.

Cha: Cha biết. Thế giới chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó dễ dàng hơn con à

Nguyen: Cha hoài niệm quá khứ không?

Cha: Cha cho rằng là có. Đôi lúc cha ước cha có thể quay trở lại ngày xưa

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Getting started - Preserving the Past (SGK lớp 9 môn Anh)