Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)

Duong: Can you believe it’s the school’s 60th anniversary

Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It’s fascinating to see how the school used to look

Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.

Tom: Look-these two picture were taken in 1970.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Duong: Bạn có thể tin được là trường đã đến kỷ niệm 60 năm thành lập rồi không?
 • Phuc: Tôi biết! Tôi thực sự thích cuộc triển lãm ảnh. Thật thú vị khi nhìn thấy cách trường trông trong quá khứ.
 • Duong: Đúng vậy! Những bức ảnh giải thích rất nhiều về trường chúng ta trong quá khứ.
 • Tom: Hãy nhìn đây, hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970.

Phúc: Wow, that long ago? The school looks more like that house with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look-trenches.

Duong: I think that was during the war so it was necessary to have the trenches right there.

Tom: Ha…. the students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.

Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden windown frames….. and some of them are missing.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Phuc: Ồ, đúng là rất lâu rồi? Trường học trông giống ngôi nhà với các cánh đồng lúa xung quanh. Bạn có thể thấy chỉ có vài lớp học và tường được làm bằng đất và rơm và, nhìn kìa - có một con hào.
 • Duong: Mình nghĩ đó là thời chiến tranh nên việc có hào đào ngay đó là cần thiết.
 • Tom: Này... học sinh trong bức ảnh này đang mang dép cao su và mũ nón rơm.
 • Nhi: À, và những bức ảnh này được chụp vào năm 1985. Nhìn mái nhà lợp gạch vỡ và khung cửa gỗ... và có một số cái bị mất đi.

Duong: Yes, I can’t imagine how those students could study in such poor conditions!

Phuc: Right! Things have improved considerably now. We have everything…… comfortable classrooms, learning facilities like computer rooms

Nhi : Yeah, we also have nice uniforms and proper shoes. We’re much lukier these days… But, I’m not sure our grades are better…

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Duong: Đúng vậy, mình không thể tưởng tượng được làm sao những học sinh có thể học trong những điều kiện kém như vậy!
 • Phuc: Đúng vậy! Mọi thứ đã cải thiện đáng kể ngay bây giờ. Chúng mình có tất cả... các lớp học thoải mái, các cơ sở học tập như phòng máy tính.
 • Nhi: Đúng vậy, chúng mình cũng có đồng phục đẹp và giày dép đúng quy cách. Chúng ta may mắn hơn rất nhiều vào những ngày này... Nhưng, mình không chắc liệu điểm số của chúng mình có tốt hơn không...
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Getting started- Our school in the past (SGK lớp 9 môn Anh)