Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Phrasal Verb (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ vựng & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Phrasal verb (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích Từ mới: Review Unit 1+2+3 - Phrasal Verb ( SGK lớp 9 môn Anh)

  1. The two countries agreed to _____ full diplomatic relations. IELTS TUTOR giải thích: Hai quốc gia đã đồng ý ____ quan hệ ngoại giao)
  2. When you’re tired and under stress , it’s important  to look after yourself and find ways to______ it( IELTS TUTOR giải thích: Khi bạn mệt mỏi hoặc gặp áp lực, Điều quan trọng là chăm sóc cho chính bạn và tìm ra những cách _____)
  3. Six people applied for the job, but four of them were ______.( IELTS TUTOR giải thích: Sáu người đã nộp đơn cho công việc, nhưng bốn người đã ________)
  4. Why don’t you ______ this word in the dictionary? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao bạn không ______ từ trong từ điển?)
  5. Mike had to ______ gymnastics because of his injury.(IELTS TUTOR giải thích: Mike phải _______ thể dục dụng cụ vì chấn thương)
  6. I’m going crazy! I can’t ______ so much confusion! (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang phát điên! Tôi không thể _____ nhiều sự bối rối
  7. I think she ______ the quarrel with her close friend.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ cô ấy ________ cãi vã với bạn thân )
  8. It’s difficult to _____ changes in technology IELTS TUTOR giải thích: Thật khó để________ những thay đổi của công nghê)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Phrasal Verb (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Phrasal Verb (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Review Unit 1+2+3 - Phrasal Verb (SGK lớp 9 môn Tiếng Anh)