Học IELTS 6.5 mất bao lâu?

· Advice

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Học IELTS 6.5 mất bao lâu?

1. Kiến thức liên quan

2. Học IELTS 6.5 mất bao lâu?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Một người đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản sẽ cần trung bình 6 tháng ôn luyện có định hướng của giáo viên để đạt 6.5 IELTS Overall.
  • Trên thực tế, học IELTS mất bao lâu sẽ phụ thuộc vào:
    • Trình độ
    • Phương pháp ôn luyện
    • Cuối cùng, việc bạn có thể bỏ ra bao nhiều tiếng trong một ngày cho IELTS. Thậm chí, nếu người học chọn việc tự học thay vì đến lớp, thời gian ôn luyện có thể dài hơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc