Trường đại học Luật Hà Nội - Thông tin, tuyển sinh, học phí, học bổng, điểm chuẩn

· Advice

Trường Đại học Luật Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao; nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao và truyền bá tư tưởng pháp lý phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngôi trường này đào tạo ra rất nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước và địa phương. Bài viết dưới đây IELTS TUTOR chia sẻ Thông tin, tuyển sinh, học phí, học bổng, điểm chuẩn của Trường đại học Luật Hà Nội.

I. Giới thiệu chung về Đại học Luật Hà Nội

1. Thông tin chung

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên trường: Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Tên tiếng Anh: Hanoi Law University (HLU)
 • Mã trường: LPH
 • Loại trường: Công lập
 • Trực thuộc: Bộ Tư pháp
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Liên thông – VHVL – Văn bằng 2 – Sau đại học – Song bằng
 • Lĩnh vực: Luật pháp
 • Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38352630
 • Email: admin@hlu.edu.vn
 • Website
 • Fanpage

2. Lịch sử phát triển

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. 
 • Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội với nhiệm vụ: “Quyết tâm đưa Trường Đại học Pháp lý Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá pháp lý”

3. Mục tiêu phát triển

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật Hà Nội luôn quan tâm duy trì đảm bảo chất lượng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các cơ sở đào tạo luật trong cả nước, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong hệ thống đào tạo Luật ở Việt Nam
 • Ngày 21 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội được gần 70 cơ sở đào tạo Luật của Việt Nam bầu là Trưởng ban điều hành mạng lưới cơ sở đào tạo luật của Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2022.
 • Mục tiêu của Đại học Luật Hà Nội là đến năm 2030, Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; trường trọng điểm về đào tạo pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

II. Thông tin tuyển sinh của Đại học Luật Hà Nội năm 2023

IELTS TUTOR lưu ý:

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 IELTS TUTOR lưu ý như sau:

1.1. Ngành Luật

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên ngành: Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01, D02, D03, D05, D06
 • Chỉ tiêu: 1.550

IELTS TUTOR lưu ý các khối xét tuyển ngành Luật bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa))
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Và một số các khối ít được sử dụng khác như A04, A09, A16, C01, C03, C04, C12, C15, C19, C20, D02, D03, D06, D07, D10, D14, D66, D78, D82, D84, D90, D96

1.2. Ngành Luật kinh tế

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên ngành: Luật kinh tế
 • Mã ngành: 7380107
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01, D02, D03,D05, D06
 • Chỉ tiêu: 550

IELTS TUTOR lưu ý các khối xét tuyển ngành Luật kinh tế bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Toán, Anh, Văn)

1.3. Ngành Luật thương mại quốc tế

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên ngành: Luật thương mại quốc tế
 • Mã ngành: 7380109
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, D01
 • Chỉ tiêu: 200

IELTS TUTOR lưu ý các khối xét tuyển ngành Luật thương mại quốc tế bao gồm:

 • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D82 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D03 (Văn, Toán, T.Pháp)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D06 (Văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối D69 (Văn, GDCD, T.Nhật)
 • Khối D70 (Văn, GDCD, T.Pháp)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Tiếng Anh)
 • Khối D87 (Toán, GDCD, Tiếng Pháp)
 • Khối D88 (Toán, GDCD, Tiếng Nhật)

1.4. Ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý)
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, D01
 • Chỉ tiêu: 200

IELTS TUTOR lưu ý các khối thi ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A04 (Toán, Lý, Địa)
 • Khối C04 (Toán, Văn, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D02 (Văn, Toán, tiếng Nga)
 • Khối D03 (Văn, Toán, tiếng Pháp)
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D06 (Văn, Toán, tiếng Nhật)
 • Khối D09 (Toán, Sử, Anh)
 • Khối D10 (Toán, Địa, Anh)
 • Khối D11 (Văn, Lý, Anh)
 • Khối D12 (Văn, Hóa, Anh)
 • Khối D13 (Văn, Sinh, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D65 (Văn, Sử, tiếng Trung)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối D72 (Văn, KHXH, Anh)
 • Khối D78 (Văn, Anh, KHXH)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

2. Thông tin tuyển sinh chung

2.1. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp (gọi chung là tốt nghiệp THPT). 
 • Thí sinh tốt nghiệp trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành
 • Với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
 • Ngoài những điều kiện trên, quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm sau đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
 • Tuyển sinh thí sinh trên toàn quốc. >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

2.2. Phương thức tuyển sinh

IELTS TUTOR lưu ý trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển đại học năm 2023 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
 • Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tham gia vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức
 • Phương thức 3: Xét học bạ THPT
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Phương thức 5: Xét tuyển dựa theo kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương (với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết với Đại học Arizona, Hoa Kỳ)

2.3. Các tổ hợp xét tuyển

IELTS TUTOR lưu ý các khối thi trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D02 (Văn, Toán, tiếng Nga)
 • Khối D03 (Văn, Toán, tiếng Pháp)
 • Khối D05 (Văn, Toán, tiếng Đức)
 • Khối D06 (Văn, Toán, tiếng Nhật)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

3.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

IELTS TUTOR lưu ý:

3.2. Xét tuyển thí sinh tham gia vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức

IELTS TUTOR lưu ý điều kiện xét tuyển:

 • Tham gia vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam;
 • Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường.

3.3. Xét học bạ THPT

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Điều kiện nhận hồ sơ: Học lực loại giỏi cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12, trong đó kết quả học tập học kì 1 lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển ≥ 7.5 điểm.

3.4. Các đối tượng được cộng điểm khuyến khích

IELTS TUTOR lưu ý các đối tượng được cộng điểm khuyến khích:

 • Nhóm đối tượng 1: Thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh các trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao: +1.5 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển;
 • Nhóm đối tượng 2: Thí sinh được cộng thêm điểm khuyến khích thuộc các trường hợp cụ thể.

IELTS TUTOR lưu ý thí sinh được cộng thêm điểm khuyến khích trong nhóm 2 nêu trên phải thuộc một trong các trường hợp sau (trường hợp thuộc nhiều đối tượng cộng điểm khuyến khích thì chỉ được hưởng 1 lần cộng điểm khuyến khích cao nhất):

 • Thí sinh được triệu tập tham gia kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế: + 1.0 điểm.
 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: Giải nhất + 1.5 điểm, giải nhì + 1.25 điểm, giải ba + 1.0 điểm.
 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba (huy chương vàng, bạc, đồng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại các giải quốc tế chính thức bao gồm Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á: Giải nhất + 1.5 điểm, giải nhì + 1.25 điểm, giải ba + 1.0 điểm.
 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba (huy chương vàng, bạc, đồng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại các cuộc thi về nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, cuộc thi sắc đẹp: Giải nhất + 1.5 điểm, giải nhì + 1.25 điểm, giải ba + 1.0 điểm.
 • Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi HSG cấp tỉnh trở lên, Kỳ thi Olympic bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức, Kỳ thi chọn HSG các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật: Giải nhất + 1.0 điểm, giải nhì + 0.75 điểm, giải ba + 0.5 điểm.

3.5. Các lưu ý liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển được Bộ GD&ĐT công nhận với số điểm tối thiểu sẽ được quy đổi điểm TBC học tập cho cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 lớp 12 bậc THPT thay cho kết quả học tập ngoại ngữ tương ứng.

IELTS TUTOR lưu ý bảng quy đổi ngoại ngữ như sau:

Thông tin tuyển sinh của Đại học Luật Hà Nội năm 2023

3.6. Cách tính điểm xét tuyển xét học bạ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Điểm Xét Tuyển = (Điểm Trung Bình môn 1 + Điểm Trung Bình môn 2 + Điểm Trung Bình môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

IELTS TUTOR lưu ý trong đó:

 • Điểm Trung Bình môn 1 = (Điểm TB cả năm lớp 10 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 11 môn 1 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn 1)/3
 • Điểm Trung Bình môn 2 = (Điểm TB cả năm lớp 10 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 11 môn 2 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn 2)/3
 • Điểm Trung Bình môn 3 = (Điểm TB cả năm lớp 10 môn 3 + Điểm TB cả năm lớp 11 môn 3 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn 3)/3

4. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Luật Hà Nội, cụ thể IELTS TUTOR lưu ý như sau:

 • Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 ≥ 20.0 điểm (không tính điểm ưu tiên);
 • Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển khác ≥ 18.0 điểm (không tính điểm ưu tiên);
 • Ngành Luật thương mại quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm thi môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT ≥ 7.0 điểm.

IELTS TUTOR lưu ý ưu tiên cộng điểm:

 • Thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia các môn theo quy định; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba (huy chương vàng, bạc, đồng) tại các giải quốc tế chính thức, tại các cuộc thi về nghệ thuật quốc tế, quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, cuộc thi sắc đẹp; Thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, Kỳ thi Olympic… được cộng điểm tương tự phương thức xét học bạ.
 • Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật được quy đổi điểm theo chứng chỉ tiếng Anh tương tự phương thức xét học bạ.

5. Xét tuyển thí sinh vào chương trình liên kết đào tạo

IELTS TUTOR lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tiếng Anh:

6. Thông tin đăng ký xét tuyển

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

IELTS TUTOR lưu ý hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT
 • Bản sao của 1 trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi KHKT quốc gia hoặc Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác hoặc Bản sao học bạ 3 năm THPT
 • 02 phong bì dán tem ghi họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh
 • 02 ảnh chân dung cỡ 4×6

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận đạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (tính theo dấu bưu điện nếu gửi chuyển phát nhanh).

IELTS TUTOR lưu ý hồ sơ đăng ký xét học bạ THPT bao gốm:

 • Bản sao công chứng học bạ THPT của 5 học kỳ (kỳ 1, 2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
 • Tờ khai đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (đăng ký trực tuyến tại http://xettuyen.hlu.edu.vn/ và tải xuống)
 • Bản sao công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có)
 • Bản sao công chứng giấy tờ xét cộng điểm khuyến khích (nếu có)
 • Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất cho 1 tổ hợp xét tuyển duy nhất.

6.2. Hình thức đăng ký

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nhập thông tin đăng ký xét tuyển tại website trước khi nộp hồ sơ. Trường không nhận hồ sơ nếu thí sinh chưa nhập thông tin đăng ký xét tuyển lên trang thông tin đăng ký tuyển sinh của trường.
 • Các thí sinh đăng ký xét tuyển sớm cần đăng ký trực tuyến từ ngày 20/04/2023 – 15/05/2023.

6.3. Hình thức nộp hồ sơ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng B105 nhà B hoặc gửi chuyển phát nhanh về trường.

6.4. Thời gian nộp hồ sơ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng & UTXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Thời gian nộp hồ sơ xét học bạ: Dự kiến từ tháng 04/2023 và theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
 • Thời gian nộp hồ sơ thí sinh tham gia Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam: Dự kiến từ tháng 04/2023 – tháng 07/2023.
 • Thời gian xét tuyển theo phương thức 5: Dự kiến từ tháng 04/2023 – 15/10/2023.

6.5. Lệ phí xét tuyển

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lệ phí xét tuyển thẳng & UTXT, xét học bạ THPT: 100.000 đồng/hồ sơ. Từ nguyện vọng 2 là 30/000 đồng/nguyện vọng.

IELTS TUTOR lưu ý thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo 1 trong 2 phương thức gồm nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

 • Chủ tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Số tài khoản: 999998810018
 • Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
 • Nội dung chuyển khoản: Mã hồ sơ, Họ và tên, TT (nếu tuyển thẳng) hoặc Mã hồ sơ, Họ và tên, xhb (nếu xét học bạ)

7. Chính sách ưu tiên

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định. 
 • Điểm ưu tiên được cộng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

8. Phương thức tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội 2023 – 2024

IELTS TUTOR lưu ý trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển đại học năm 2023 – 2024 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
 • Phương thức 3: Xét thí sinh tham gia vòng thi tháng/ quý/ năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức
 • Phương thức 4: Xét học bạ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Phương thức 5: Xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Chỉ áp dụng với thí sinh xét tuyển chương trình liên kết với Đại học Azizona, Hoa Kỳ)

8.1. Phương thức xét tuyển thẳng

IELTS TUTOR lưu ý:

8.2. Phương thức xét tuyển thí sinh tham gia các vòng tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

IELTS TUTOR lưu ý với trường hợp xét tuyển thí sinh tham gia các vòng tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia thì điều kiện xét tuyển cụ thể như sau:

 • Thí sinh đã từng tham gia các vòng thi tháng/quý/năm của Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức;
 • Thí sinh đạt kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 trong phạm vi tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường.

8.3. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023

IELTS TUTOR lưu ý ngưỡng đảm bảo của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định cụ thể như sau:

 • Tổng điểm của những môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển C00 >= 20 điểm (không tính những điểm cộng thuộc diện ưu tiên);
 • Tổng điểm những môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển khác >= 18 điểm (không tính những điểm cộng thuộc diện ưu tiên);
 • Riêng các Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế, ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm thi của môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phải >= 7 điểm.

8.4. Phương thức xét học bạ THPT

IELTS TUTOR lưu ý điều kiện xét học bạ THPT để vào Đại học Luật Hà Nôi như sau:

 • Học lực Giỏi lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12. Đồng thời, kết quả học kì 1 lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển phải >= 7,5 điểm.

IELTS TUTOR lưu ý cách tính điểm xét tuyển xét học bạ:

 • Điểm xét tuyển = (Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

8.5. Phương thức xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc chứng chỉ tương đương

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thí sinh cũng có thể xét tuyển nếu có kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương. 
 • Áp dụng cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội 2023 vào học các chương trình liên kết với Đại học Arizona, Mỹ).

IELTS TUTOR lưu ý:

Thông tin tuyển sinh của Đại học Luật Hà Nội năm 2023

III. Học phí

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trường đại học Luật Hà Nội là trường công lập hàng đầu tại Việt Nam. Mức học phí của đại học trường ở mức thấp so với các trường khác. 

IELTS TUTOR lưu ý mức học phí Trường đại học Luật Hà Nội c ụ thể như sau:

 • Mức học phí trung bình năm 2015 là 6.250.000 VNĐ
 • Mức học phí trung bình năm 2016 sẽ là 6.700.000 VNĐ
 • Năm 2019, nhà trường đưa ra mức thu 890.000 VNĐ/tháng tương ứng 260.000 VNĐ/ tín chỉ. Sinh viên sẽ căn cứ theo khối lượng tín chỉ đăng kí trong kỳ học sẽ có mức thu cụ thể. Nhà trường có lộ trình tăng học phí hàng năm là 11%.
 • Năm 2020, Đại học Luật Hà Nội có mức thu không đổi so với các năm trước, dao động trong ngưỡng từ 980.000 – 3.025.000 VNĐ/ tháng học. Mức thu này được quy định cho sinh viên theo học hệ đại trà và chất lượng cao. Đối với sinh viên học chương trình liên kết, mức thu sẽ cao hơn, quy định ở 230.000.000 VNĐ/ năm học.
 • Năm 2021, trường đại học Luật Hà Nội có mức học phí tùy theo hệ đào tạo mà sinh viên theo học. 

IELTS TUTOR lưu ý mức học phí theo hệ đào tạo năm 2021 cụ thể như sau:

 • Đối với sinh viên học hệ đại trà, mức thu trong khoảng 280.000 VNĐ/ tín chỉ, tương đương 980.000 VNĐ/ tháng.
 • Sinh viên theo học hệ chất lượng cao: Mức học phí không thay đổi so với năm 2020, dừng lại ở 1.015.000 VNĐ/ tín chỉ (Xấp xỉ 3.025.000 VNĐ/ tháng).
 • Sinh viên học tập theo chương trình liên kết của đại học Arizona (Hoa Kỳ): 10.000 USD/ năm học. Trường đại học Luật Hà Nội cấp học bổng cho sinh viên theo học chương trình này là 2000 USD.

IELTS TUTOR lưu ý mức học phí của Đại học Luật Hà Nội năm 2022 có sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo, cụ thể:

 • Đối với chương trình đại trà: Mức học phí là 980.000 đồng/tháng (280.000 đồng/tín chỉ).
 • Đối với chương trình chất lượng cao: Mức học phí là 3.025.000 đồng/tháng (1.015.000 đồng/ tín chỉ).
 • Đối với chương trình liên kết với Đại học Arizona (Hoa Kỳ): Mức học phí là 10.000 USD/ 1 năm học. Ngoài ra, Đại học Luật sẽ cập học bổng cho sinh viên là 2.000 USD.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Năm 2023, dựa theo mức tăng học phí của các năm, trường Đại học Luật Hà Nội sự kiến sẽ tăng học phí 10% so với năm 2022, tương đương với đơn giá tín chỉ tăng từ 300.000 đồng – 1.200.000 đồng.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hiện nay, học phí trường Đại học Luật Hà Nội được công bố tùy theo ngành học và chương trình học. 

IELTS TUTOR lưu ý học phí theo ngành học và chương trình học hiện nay cụ thể là:

 • Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: 2.000.000 đồng/tháng (thu 5 tháng/kỳ; 40 tháng/khóa học) tương đương 572.000 đồng/tín chỉ.
 • Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao: 50.000.000 đồng/năm học tương đương 1.605.000 đồng/ tín chỉ (Các học phần thực tập chuyên môn, khóa luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng an ninh là 572.000 đồng/tín chỉ).
 • Đối với sinh viên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ: theo thỏa thuận với Trường Đại học Arizona mức học phí là 10.000 USD/năm học tương đương 233.300.000 đồng/năm học (tỷ giá 23.330 đồng/USD).

IV. Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển

1. Điểm trúng tuyển trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần nhất

IELTS TUTOR lưu ý điểm trúng tuyển trường Đại học Luật Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần nhất như sau:

Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển

2. Điểm sàn 2023

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường Đại học Luật Hà Nội là 20 điểm với tất cả các ngành.

3. Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.

3.1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2023

IELTS TUTOR lưu ý trường đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 (khóa 48), diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ):
 • Theo đó, điểm chuẩn xét theo kết quả học bạ dao động từ 22,43 - 30,30 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn học bạ cao nhất gồm: ngành luật, luật kinh tế, luật thương mại quốc tế, điểm chuẩn đều trên 28,55 điểm.
 • Trong đó ngành luật kinh tế tổ hợp A01 lấy điểm chuẩn cao nhất là 30,30 điểm. Thí sinh ngoài điểm học bạ cao thì cần phải có điểm ưu tiên hoặc điểm khuyến khích mới có cơ hội trúng tuyển.
 • Thấp nhất là ngành luật đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk. Điểm chuẩn các khối dao động từ 22,43 - 23,41 điểm.
 • Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12) của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích nếu có.
 • Ngành luật chương trình liên kết với Trường đại học Arizona, Hoa Kỳ có điểm trúng tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 9,0, điểm đã quy đổi.

IELTS TUTOR lưu ý trường đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng anh như sau:

 • Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: IELTS Academic 6.5 hoặc TOEFL iBT 95 trở lên được quy đổi tương ứng 10 điểm môn tiếng Anh.
 • Điểm IELTS Academic 6.0 hoặc TOEFL iBT 85 trở lên được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn tiếng Anh.
 • Điểm IELTS Academic 5.5 hoặc TOEFL iBT 59 trở lên được quy đổi tương ứng 9,0 điểm môn tiếng Anh.
 • Cách tính điểm xét tuyển: 23 ĐXT = ĐTAQĐ + ĐƯT (nếu có)
 • Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTAQĐ: Điểm tiếng Anh quy đổi; ĐƯT: Điểm ưu tiên tuyển sinh.
 • Trước đó, năm 2022, Trường đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ từ 21 - 29,52.
 • Thí sinh dùng tổ hợp A01 (toán, lý, Anh) xét vào ngành luật kinh tế phải đạt 29,52 điểm mới trúng tuyển.

IELTS TUTOR lưu ý:

Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển

3.2. Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội 2023

IELTS TUTOR lưu ý điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023 xét theo phương thức dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển

IELTS TUTOR lưu ý:

3.3. Thời gian xác nhận nhập học đại học trực tuyến 2023

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH, tất cả thí sinh xét tuyển đại học năm 2023 đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17h ngày 6/9/2023.
 • Tuy nhiên, ngày 19/8/2023, Bộ GD&ĐT đã thông báo điều chỉnh tăng 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo tại Quyết định 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 08/8/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.
 • Do đó, từ ngày 24/08/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 08/09/2023, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

4. Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh

IELTS TUTOR lưu ý:
 • Tên đơn vị: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Địa chỉ: Phòng 307b, Nhà E1, số 144, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
 • Điện thoại liên hệ: 02437.549.714 (liên hệ trong giờ hành chính);
 • Website: http://law.vnu.edu.vn;
 • Email: tuvantuyensinhTrườngluat@gmail.com;
 • Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhTrườngluat.vnu.
Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển

Bên trên là chia sẻ của IELTS TUTOR về các Thông tin, tuyển sinh, học phí, học bổng, điểm chuẩn của Đại học Luật Hà Nội 2023. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích và dễ dàng hơn trong việc làm hồ sơ đăng ký cũng như xét tuyển vào trường Đại học Luật Hà Nội. Đừng bỏ qua những bài blog thú vị khác về học tập tại IELTS TUTOR nhé.

.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

.
broken image