SỔ TAY TỪ VỰNG WRITING TOPIC IDEAL SOCIETY

· Writing

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Học viên chỉ cần download answer sheet và hoàn thành các ô trống 
  • 25 từ vựng theo từng topic đã được IELTS TUTOR chọn sẵn, học viên không làm các từ ngoài 25 từ đã được chọn kĩ càng này nhé
  • Sau khi làm bài xong học viên nộp giáo viên để giáo viên chấm cũng như cung cấp đáp án sổ tay giải thích kĩ của IELTS TUTOR (được đính kèm sau bài chấm sổ tay)

Đáp án: https://docs.google.com/document/d/1kd6Aa0Cn82hB8YfDkuHN4OE9Hz0AqeMV/edit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking