Tổng hợp Đề thi chuyên tiếng Anh trường THPT Nguyễn Huệ Hà Nội

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cung cấp thêm Tổng hợp Đề thi chuyên tiếng Anh trường THPT Nguyễn Huệ Hà Nội.

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp Đề thi chuyên tiếng Anh trường THPT Nguyễn Huệ Hà Nội

1. Năm 2011

2. Năm 2016 (lần 1)

3. Năm 2016 (lần 3)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

https://www.ieltstrunghoc.com/blog/de-tieng-anh-vao-truong-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2021