Đề thi chuyên Anh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc năm 2019

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài "The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cung cấp thêm đề thi chuyên anh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc năm 2019.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi chuyên Anh lớp 10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2019

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

https://www.ieltstrunghoc.com/blog/de-tieng-anh-vao-truong-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2021