Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look- bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức cần thiết

II. Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look- bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

1. In my time, most girls______ where they could write their daily thoughts and feelings. ( IELTS TUTOR giải thích: Ở hiện tại, hầu hết các cô gái_________ nơi mà các cô gái có thể viết lên suy nghĩ và cảm xúc)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

2. “Granpa, how did the children in your village use to_____?” – They played game , like tug of war, hide and seek, or flew their kite. ( IELTS TUTOR giải thích: " Ông ơi, trẻ em trong làng hay làm gì_______?" - Bọn trẻ như ông chơi trò chơi như là kéo co, trốn tìm , hoặc là thả diều)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

3. We should work together to______. They are of great value to us ( IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta nên cùng nhau làm việc để_______. Điều này sẽ có tầm quan trọng cao về giá trị trong công việc chúng ta)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

4. _______ and draw a picture of your dream house.(IELTS TUTOR giải thích: _______ và vẽ môt tấm hình của ngôi nhà trong mơ của bạn)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

5. Children are very creative. They are good at ________(IELTS TUTOR giải thích: Trẻ con rất sáng tạo. Chúng rất giỏi________)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

6. A postman comes once a day to ______ from the post box.( IELTS TUTOR giải thích: một người đưa thư đến mỗi ngày một lần để______ từ hòm thư)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

7. I love _____ on the beach and feeling the sand under my feet ( IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích______ trên bãi biển và cảm nhận các cồn cát dưới chân mình)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skillfully_______( IELTS TUTOR giải thích: Múa lân thường được biểu diễn tại lễ hội Trung thu, nơi các vũ công _______ một cách điêu luyện)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch bài: Unit 4: Life in the past - Closer look - bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)