Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)

Kate from Russia

The first time I was in Ho Chi Minh City was in 1983. Most people rode bycycles then and there were very few motorbikes on the road. Ten years later, when I came back, the city had dramtically changed, with 800,000 motorbikes and two million bycycles on the road

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Kate từ nước Nga

Lần đầu tiên tôi đến thành phố Hồ Chí Minh là vào năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp lúc đó và trên đường rất ít xe máy. Mười năm sau, khi tôi trở lại, thành phố đã thay đổi một cách đáng kể, với 800.000 xe máy và hai triệu xe đạp trên đường.

Charles from France

In 1995, I wen back to Viet Nam after 30 years and to my surprise, the population was three times higher but the country no longer sufer illiteracy. It had also become one of the world’s largest exporters of rice, which was another surprise for me

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Charles từ nước Pháp

Năm 1995, sau 30 năm tôi quay trở lại Việt Nam và ngạc nhiên thấy dân số đã tăng gấp ba lần nhưng đất nước không còn gặp vấn đề mù chữ. Việt Nam cũng trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới gạo, điều này là một sự ngạc nhiên khác đối với tôi.

Peter from the USA

I went to Ha Noi in August 1997, two years after Viet Nam joined ASEAN. The road system in Ha Noi was very simple then. It has dramatically changed over the last 18 years. Flyovers and high-rise buidings are mushrooming!

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Peter từ Hoa Kỳ

Tôi đã đến Hà Nội vào tháng Tám năm 1997, hai năm sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường ở Hà Nội rất đơn giản lúc đó. Nó đã thay đổi một cách đáng kể trong 18 năm qua. Cầu vượt và tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm!

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Communication- Bài tập 1(SGK lớp 9 môn Anh)