Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills 1 - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

THE TRAIN SYSTEM IN HA NOI : THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the city for nine decade and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap to get around the city and and the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due to the population boom and the needs for a wider road system, the last rail track was removed.

IELTS TUTOR lưu ý:

Now, after more than 20 years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to more than six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands. Ha Noi is lauching its first skytrain system, connecting Cat Lind and Ha Dong. The system is expected to begin operation by 2016, with initial four-compartment skytrain. Furthermore, a new rail system project including around eight kilimetres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Cetral Station and Nhon, has also been under construction and is expected to be completed in a few years

IELTS TUTOR hướng dẫn:

 • In which century was the tram system was bult?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : The tram system in Ha Noi was built in the 20th century. It was first introduced in the year 1900.
 • What was the role of the tram system in Ha Noi?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : The tram system played a significant role as a major means of transportation in Ha Noi.
 • When was the system was removed ?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : The last rail track was removed due to the population boom and the need for a wider road system.
 • What has happened to Ha Noi’population over the last two decade?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : Over the last two decades, the population of Ha Noi has experienced a significant increase.
 • How has the tram system in Ha Noi been improved recently?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : The removal of the tram system due to urban development and the subsequent implementation of new transportation systems such as the skytrain and rail projects.
 • Which of the transport systems do you think is more impressive to Hanoians?
  • IELTS TUTOR đưa ra đáp án : It can be inferred that the tram system had a significant impact on the people of Ha Noi and holds nostalgic value.
 

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

HỆ THỐNG TÀU ĐIỆN Ở HÀ NỘI: NGÀY XƯA VÀ NGÀY NAY Hà Nội đã có hệ thống đường ray xe điện đầu tiên vào năm 1900. Hệ thống xe điện đã trở thành phương tiện giao thông chính ở thành phố trong suốt chín thập kỷ và hình ảnh của xe điện và âm thanh của nó đã đi sâu vào lòng và tâm trí của người dân Hà Nội. Vì việc di chuyển trong thành phố và khu vực ngoại ô bằng xe điện tiện lợi và giá rẻ, nên hệ thống này rất phổ biến. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số và nhu cầu về hệ thống đường rộng hơn, đường ray cuối cùng đã bị gỡ bỏ.

Bây giờ, sau hơn 20 năm, dân số Hà Nội đã tăng từ khoảng hai triệu người lên hơn sáu triệu người; do đó, số lượng phương tiện trên đường đã tăng đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng, Hà Nội đang ra mắt hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên, kết nối Cát Linh và Hà Đông. Hệ thống này dự kiến ​​bắt đầu hoạt động từ năm 2016, với tàu điện ban đầu gồm bốn khoang. Ngoài ra, một dự án hệ thống đường ray mới bao gồm khoảng tám kilômét đường ray tàu điện ngầm và bốn kilômét đường ray tàu điện ngầm, kết nối Ga Trung tâm Hà Nội và Nhổn, cũng đang được xây dựng và dự kiến ​​hoàn thành trong vài năm tới.

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills - Bài tập 2 (SGK lớp 9 môn Anh)