Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Study" IELTS

II. Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

I used to go to a school for the gifted in Ho Chi Minh City. My house was far away, so I had to live with my relative. It was and(1)……….. family with ten people and a cousin of my age. My mother was worried because I came from a (2)______ family – much smaller and less complicated. I was a very (3)…………. girl – the type of person who never does what they are told. I was even envious when my cousin got higher grades. Luckily, my relatives were actually very (4) ……….. and (5)……….., and my cousin herself was a (6)………….girl. She didn’t get too upset by my bad behaviour. Just as (7)………… as her mother, she was ready to lend a hand in my study and to take care of me when I was ill. After three years with them, I also learnt that to get along with members in a big family, I should learn how to (8)…………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Tôi từng học tại một trường dành cho những học sinh có năng khiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà tôi ở xa, vì vậy tôi phải sống cùng người thân. Đó là một đại gia đình với mười người và một người anh em họ cùng tuổi với tôi. Mẹ tôi lo lắng vì tôi đến từ một gia đình hạt nhân - nhỏ hơn và ít phức tạp hơn nhiều. Tôi là một cô bé ngoan cố nhưng thường không làm theo những gì người khác bảo. Tôi còn ghen tị khi người em họ có điểm cao hơn. May mắn là người thân của tôi thực sự rất quan tâm và hiểu biết, và người em họ của tôi cũng là một cô bé thông cảm. Cô ấy không quá tức giận vì những hành vi xấu của tôi. Giống như mẹ cô ấy, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ tôi trong việc học và chăm sóc tôi khi tôi bị ốm. Sau ba năm sống với họ, tôi cũng đã học được rằng để hoà hợp với các thành viên trong một gia đình đông người, tôi nên học cách chia sẻ.

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)
Giải thích Từ mới & Dịch nghĩa: Unit 6: Viet Nam then and now - Looking back - Bài tập 3 (SGK lớp 9 môn Anh)