That được dùng như đại từ (pronoun)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn That được dùng như đại từ (pronoun)

II. Kiến thức liên quan

1. Cách dùng "that"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "that" trong tiếng anh

2. Đại từ tiếng anh (pronoun)

II. That được dùng như đại từ (pronoun)

1. That được dùng như Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

2. That được dùng như Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Mang nghĩa "người ấy, người đó, người kia; vật ấy, vật đó, vật kia"

IELTS TUTOR lưu ý:

=used as the subject or object of a verb to show which person or thing you are referring to, or to add information about a person or thing just mentioned. It is used for both people and things. It can often be left out

 • what is that ? (IELTS TUTOR giải thích: cái gì đó?)
 • who is that ? (IELTS TUTOR giải thích: ai đó?)
 • after that (IELTS TUTOR giải thích: sau đó)
 • before that (IELTS TUTOR giải thích: trước đó)
 • that is (IELTS TUTOR giải thích: nghĩa là, tức là)
 • will you help me ? - that I will (IELTS TUTOR giải thích: anh có vui lòng giúp tôi không? xin rất sẵn lòng)
 • that's right (IELTS TUTOR giải thích: phải đó)
 • that's it (IELTS TUTOR giải thích: tốt lắm)
 • what that ? (IELTS TUTOR giải thích: sao vậy?, sao thế?)
 • and that's that ; so that's that (IELTS TUTOR giải thích: đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi)
 • to prefer this to that (IELTS TUTOR giải thích: thích cái này hơn cái kia)
 • look at that ! (IELTS TUTOR giải thích: nhìn kìa!)
 • send her some flowers - that's the easiest thing to do (IELTS TUTOR giải thích: hãy gửi cho cô ta vài bông hoa - đó là cái dễ làm nhất)
 • a house like that described here (IELTS TUTOR giải thích: một cái nhà giống như cái tả ở đây)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc